ป.ป.ช.จ่อฟัน เจ้าหน้าที่-นักการเมือง เอี่ยวเอกชนรุกป่า เฉียด 200 ไร่

เลขาฯป.ป.ช. ลงพื้นที่สำรวจกรณีศึกษา เอกชนรุกพื้นที่ป่า จ.นครราชสีมา เฉียด 200 ไร่ จ่อฟัน เจ้าหน้าที่-นักการเมือง หากพบมีเอี่ยว ชี้ พื้นที่ถูกรุกส่วนใหญ่เป็นที่ดิน ส.ป.ก.ที่รัฐนำไปแจกคนยากไร้

ป.ป.ช.จ่อฟัน เจ้าหน้าที่-นักการเมือง เอี่ยวเอกชนรุกป่า เฉียด 200 ไร่

เลขาฯ ป.ป.ช.ลงพื้นที่สำรวจกรณีศึกษา เอกชนรุกพื้นที่ป่า จ.นครราชสีมา เฉียด 200 ไร่ จ่อฟัน เจ้าหน้าที่-นักการเมือง หากพบมีเอี่ยว ชี้ พื้นที่ถูกรุกส่วนใหญ่เป็นที่ดิน ส.ป.ก. ที่รัฐนำไปแจกคนยากไร้

วันที่ 22 ก.พ. 66 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. จัดอบรมโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ คดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีการลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้ในกรณีศึกษาภารกิจงานปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในคดี "การรังวัดแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ โดยนำที่ดินนอกหลักฐาน ซึ่งเป็นที่ดินของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ทำให้ได้พื้นที่เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมและทับเขตป่าไม้ถาวร ป่าสงวนแห่งชาติ"

นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. กล่าวว่า พื้นที่ที่ได้พาสื่อมวลชนมาลงพื้นที่ ถือเป็นกรณีศึกษาที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ตรวจสอบและพบว่ามีที่ดินส่วนหนึ่งเป็นที่ดินไม่มีหลักฐาน จำนวนกว่า 189 ไร่ จากกว่า 2,304 ไร่ มีการออกเอกสารสิทธิเกินกว่าสิทธิที่สามารถครอบครองอยู่เดิม ซึ่งต้องมีการไปตรวจสอบเพิ่มเติมว่าที่ดินที่รุกล้ำเกินไปนั้น เป็นที่ดินของป่าหรือ ส.ป.ก.หรือไม่ ซึ่งจากการลงพื้นที่สำรวจก็พบว่า ยังเป็นพื้นที่รกร้าง ยังไม่มีการใช้ประโยชน์แต่อย่างใด และหลังจากมีการพิจารณาไปแล้ว เจ้าของที่ดินก็ยินยอมคืนสิทธิการครอบครอง นอกจากนี้ยังมีที่ดินบางแปลงที่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ

เมื่อถามว่า มีเจ้าหน้าที่รัฐหรือนักการเมืองมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวด้วยหรือไม่ นายนิวัติไชย กล่าวว่า เบื้องต้นจากการตรวจสอบ พบเจ้าหน้าที่มีการรังวัดที่ดินใหม่ และขยายพื้นที่เกินกว่าเจ้าของที่ดินครอบครองจริง และจะมีการตรวจสอบต่อไปว่าใครเกี่ยวข้องอย่างไรบ้าง ส่วนจะมีนักการเมืองเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ ต้องไปดูตามข้อเท็จจริงอีกครั้ง เพราะต้องตรวจสอบว่ามีสถานะเป็นนักการเมืองขณะที่มีการออกเอกสารสิทธิด้วยหรือไม่

ส่วนพื้นที่ที่มีการรุกล้ำ ส่วนใหญ่เป็นของหน่วยงานไหน นายนิวัติไชย กล่าวว่า ส่วนใหญ่เป็นที่ดินของ ส.ป.ก. คือ ที่ดินของรัฐที่มีการประกาศเป็นพระราชกฤษฎีกา เพื่อให้เป็นที่ดินเวนคืน โดยจะนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนที่ยากไร้ได้นำไปเป็นพื้นที่ทำกิน

อย่างไรก็ตาม คดีดังกล่าว สำนักงาน ป.ป.ช.ได้ชี้มูลความผิด พร้อมส่งสำนวนคดีให้ชั้นอัยการแล้วเรียบร้อย.

คุณกำลังดู: ป.ป.ช.จ่อฟัน เจ้าหน้าที่-นักการเมือง เอี่ยวเอกชนรุกป่า เฉียด 200 ไร่

หมวดหมู่: การเมือง

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด