ประกันสังคม "ม.33-ม.39" เปิดวิธีลงทะเบียนรับเงินสงเคราะห์บุตรเดือนละ 800 บาท

วิธีลงทะเบียนรับเงินสงเคราะห์บุตรเดือนละ 800 บาท จากประกันสังคมเฉพาะผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 เท่านั้นที่ส่งเงินสมทบ เช็กรายละเอียดเงื่อนไขได้ที่นี่

ประกันสังคม "ม.33-ม.39" เปิดวิธีลงทะเบียนรับเงินสงเคราะห์บุตรเดือนละ 800 บาท

ประกันสังคม "ม.33-ม.39" สอนลงทะเบียนรับเงินสงเคราะห์บุตรเดือนละ 800 บาท เช็กเงื่อนไข และคุณสมบัติได้ที่นี่

ประกันสังคม เปิดเผยว่าผู้ประกันตนมาตรา 33 และผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่มีบุตรอายุแรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ สามารถยื่นลงทะเบียนรับเงินสงเคราะห์ผ่านช่องทาง e-Self Service แค่ 6 ขั้นตอน หรือยื่นเอกสารที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ แล้วรอพิจารณาอนุมัติการสั่งจ่ายได้เลย

เงื่อนไขรับสิทธิยื่นรับเงินสงเคราะห์บุตรเดือนละ 800 บาท

 • เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39
 • จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือนก่อนเดือนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน
 • เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย (ยกเว้นบุตรบุญธรรม)
 • อายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์จำนวนคราวละไม่เกิน 3 คน
 • ผู้ประกันตนพ่อหรือแม่ สามารถเลือกใช้สิทธิได้ 1 สิทธิ

หมดสิทธิรับเงินกรณีสงเคราะห์บุตร

 • เมื่อบุตรมอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์
 • บุตรเสียชีวิต
 • ยกบุตรให้เป็นบุตรบุญธรรมของคนอื่น
 • ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง

 regist

วิธีลงทะเบียนประกันสังคมรับเงินสงเคราะห์บุตรเดือนละ 800 บาท

 • เข้าเว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th
 • กด "เข้าสู่ระบบผู้ประกันตน"
 • เลือกระบบ "e-Self Service"
 • เลือก "ขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม"
 • เลือก "สงเคราะห์บุตร"
 • กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วอัปโหลดเอกสารได้เลย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แนะนำติดต่อผ่านช่องทางต่างๆ สายด่วน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง ระบบสนทนาออนไลน์ (facebook inbox, live chat) ตลอด 24 ชั่วโมง

คุณกำลังดู: ประกันสังคม "ม.33-ม.39" เปิดวิธีลงทะเบียนรับเงินสงเคราะห์บุตรเดือนละ 800 บาท

หมวดหมู่: ข่าวเศรษฐกิจ/ธุรกิจ

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด