ประวัติวันจักรี 2566 ตรงกับ 6 เมษายนของทุกปี มีความสำคัญอย่างไร?

เปิดวันจักรี 2566 ตรงกับวันที่ 6 เมษายนของทุกปี พร้อมความเป็นมาและความสำคัญของวันจักรีที่มีต่อประวัติศาสตร์และสังคมไทย ในปัจจุบันมีกิจกรรมอะไรบ้าง ติดตามได้จากบทความนี้

ประวัติวันจักรี 2566 ตรงกับ 6 เมษายนของทุกปี มีความสำคัญอย่างไร?

วันจักรี 2566ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน เป็นวันหยุดราชการในประเทศไทย และยังเป็นวันสำคัญที่มีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของกรุงรัตนโกสินทร์ มีประวัติความเป็นมาและความสำคัญอย่างไร ติดตามได้จากบทความนี้

วันจักรี คือวันอะไร ตรงกับวันที่เท่าไหร่?

วันจักรี(ภาษาอังกฤษ Chakri Memorial Day) คือ วันเสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) เป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 และตั้งกรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวงของประเทศไทยมาจนถึงปัจจุบัน ทำให้วันที่ 6 เมษายนของทุกปี ถือเป็นวันครบรอบการก่อตั้งราชวงศ์จักรี จึงถูกเรียกว่า "วันจักรี" นั่นเอง และยังถือเป็นวันที่ระลึกถึงมหาจักรีบรมราชวงศ์อีกด้วย

ที่มาของคำว่า "ราชวงศ์จักรี"

บรรดาศักดิ์เดิมของรัชกาลที่ 1สมัยที่รับราชการในสมัยกรุงธนบุรีก็คือ "เจ้าพระยาจักรีศรีองครักษ์" ตำแหน่งสมุหนายก จึงกลายเป็นที่มาของชื่อราชวงศ์จักรี นอกจากนี้ยังใช้ตราสัญลักษณ์ประจำราชวงศ์จักรีเป็นรูป "พระแสงจักร" และ "พระแสงตรี" ซึ่งเป็นรูปตรีศูลอันเป็นอาวุธของพระนารายณ์ โดยไทยได้รับอิทธิพลจากคติพราหมณ์-ฮินดู ที่เชื่อว่าพระมหากษัตริย์คือองค์อวตารของพระนารายณ์

ประวัติวันจักรี มีความเป็นมาอย่างไร?

หลังจากสิ้นสุดรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแห่งกรุงธนบุรี พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) เสด็จขึ้นครองราชสมบัติและปราบดาภิเษกปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ทรงมีพระราชกรณียกิจที่สำคัญหลายประการ ทั้งทรงตรากฎหมายตราสามดวงขึ้นเพื่อสำหรับใช้บริหารบ้านเมือง และทรงให้สร้างราชธานีใหม่ โดยย้ายเมืองหลวงจากฝั่งธนบุรีมายังฝั่งพระนคร ซึ่งอยู่ทางตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา หรือที่เราเรียกว่า "กรุงเทพฯ" ในปัจจุบัน

ต่อมาในพ.ศ. 2416 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) โปรดเกล้าฯ ให้มีการหล่อพระบรมรูปพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 1-4 แห่งราชวงศ์จักรีประดิษฐานไว้ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท จนกระทั่งในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) โปรดเกล้าฯ ให้ประดิษฐานพระบรมรูปของรัชกาลที่ 5 เพิ่มเติม และทรงประกาศตั้งพระราชพิธีถสายบังคมพระบรมรูป ทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ และประชาชน จะเข้าถวายบังคมปีละ 1 ครั้ง เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงทำนุบำรุงประเทศเรื่อยมา รวมถึงโปรดเกล้าฯ ให้วันที่ 6 เมษายนของทุกปี เป็น "วันจักรี" และใช้มาจนถึงปัจจุบัน

วันจักรี 2566 ตรงกับวันที่ 6 เมษายนของทุกปี
วันจักรี 2566 ตรงกับวันที่ 6 เมษายนของทุกปี

ความสำคัญวันจักรีและกิจกรรมในวันจักรี 2566

ในวันจักรีของทุกๆ ปี คือวันที่พสกนิกรชาวไทยจะร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) ผู้ทรงเป็นพระปฐมกษัตริย์ของราชวงศ์จักรีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังปฐมบรมราชานุสรณ์ เชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ในการพระราชพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ซึ่งตรงกับวันที่ 6 เมษายนของทุกปี

ทั้งนี้ ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หน่วยงานรัฐ-เอกชน ข้าราชการ รวมถึงประชาชน จะเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันจักรี ขณะที่ประชาชนจะประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือนเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้ารัชกาลที่ 1

คุณกำลังดู: ประวัติวันจักรี 2566 ตรงกับ 6 เมษายนของทุกปี มีความสำคัญอย่างไร?

หมวดหมู่: วัฒนธรรม

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด