"ประวิตร" เซ็นคำสั่ง "จุรีพร" พ้นตำแหน่ง ขรก.การเมือง

"ประวิตร" ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ "จุรีพร" พ้นตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี หลัง เจ้าตัวขอลาออก

"ประวิตร" เซ็นคำสั่ง "จุรีพร" พ้นตำแหน่ง ขรก.การเมือง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพล.อ.ประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรี และรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีได้ลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่219/2565เรื่องให้ข้าราชการการเมืองออกจากตำแหน่ง

ทั้งนี้ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งที่270/2563ลงวันที่14กันยายน2563แต่งตั้งนางจุรีพรสินธุไพรให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่8กันยายน2563นั้นเนื่องจากนางจุรีพรได้ขอลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่22สิงหาคม2565

จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา10 (2)แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมืองพ.ศ. 2535จึงให้นางจุรีพรข้าราชการการเมืองตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีออกจากตำแหน่งเนื่องจากลาออกทั้งนี้ตั้งแต่วันที่22สิงหาคม2565

คุณกำลังดู: "ประวิตร" เซ็นคำสั่ง "จุรีพร" พ้นตำแหน่ง ขรก.การเมือง

หมวดหมู่: การเมือง

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด