ประกาศชัดชาว ม.เกษตรงดรับของกำนัลทุกชนิด

ประกาศชัดชาว ม.เกษตรงดรับของกำนัลทุกชนิด

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) กล่าวว่า ในปี 2566 มก.ได้จัดทำประกาศ “แนวปฏิบัติในการรับและให้ของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่” หรือ “No Gift Policy” เพื่อเป็นการแสดงเจตจำนงสุจริตในการส่งเสริมการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อให้เกิดแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันของผู้บริหาร และบุคลากรของ มก.ในการรับและให้ของขวัญ และเพื่อประกาศให้คู่สัญญา หน่วยงาน หรือเอกชนใดที่จะเป็นคู่สัญญา ได้รับทราบแนวปฏิบัตินี้

ดร.จงรักกล่าวต่อว่า มก.จึงมีการประกาศ เรื่อง “แนวปฏิบัติในการรับและให้ของขวัญ หรือ “No Gift Policy” ดังนี้ บุคลากรไม่รับของขวัญหรือ ของกำนัลทุกชนิดทั้งก่อนและหลัง หรือขณะปฏิบัติหน้าที่ ทั้งทางตรงและทางอ้อม จากคู่สัญญา ร้านค้า หรือบุคคล ส่วนการรับของที่ระลึกจากการลงนามความร่วมมือ หรือการเยี่ยมชมหน่วยงาน ให้ถือเป็นทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เว้นแต่เป็นของขวัญหรือของที่ระลึกที่มีตราของหน่วยงาน ที่มีวัตถุประสงค์จัดทำขึ้นเพื่อเป็นของที่ระลึก ปฏิทิน ไดอารี หรือหนังสือ สามารถรับเป็นของส่วนบุคคลได้ การได้ค่าตอบแทน หรือของขวัญที่มีมูลค่าไม่สูงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด สำหรับการเป็นวิทยากรบรรยาย หรือฝึกอบรม สามารถรับเป็นของส่วนบุคคลได้ ส่วนการให้ของขวัญนั้น ผู้บริหารและบุคลากรไม่จำเป็นต้องจัดหาของขวัญปีใหม่เพื่อมอบให้แก่กัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าต้องใช้งบประมาณในการจัดหา และจะทำได้กรณีเป็นผลิตภัณฑ์ของส่วนงานของ มก.อยู่แล้ว หรือเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของ มก. หรือที่ มก.ส่งเสริมชุมชน.

คุณกำลังดู: ประกาศชัดชาว ม.เกษตรงดรับของกำนัลทุกชนิด

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด