ประกาศตามหา "ปลาเก๋า" แมวหายจากเกาะพะงัน เจ้าของมีเงินรางวัลให้ 5 หมื่น

ประกาศตามหา "ปลาเก๋า" แมวหายจากเกาะพะงัน เจ้าของมีเงินรางวัลให้ 5 หมื่น

กรมการบินพลเรือน แจงกรณีประเทศญี่ปุ่น ห้ามเที่ยวบินแบบเช่าเหมาลำจากไทย เข้าประเทศ

ตามที่ปรากฏเป็นข่าวกรณีประเทศญี่ปุ่นห้ามเที่ยวบินแบบเช่าเหมาลำจากไทยเข้าประเทศ เนื่องจากได้รับทราบผลการตรวจสอบตามโครงการตรวจสอบการกำกับดูแลความปลอดภัยขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) นั้น ทางกรมการบินพลเรือน หรือ บพ. โดยผลการตรวจสอบตามโครงการดังกล่าว พบว่า ประเทศไทยมีข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญต่อความปลอดภัยเกี่ยวกับกระบวนการรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศ ซึ่งทางกระทรวงคมนาคม โดยกรมการบินพลเรือนได้จัดทำแผนการดำเนินการแก้ไข และส่งให้ ICAO แล้วและได้นำข้อตรวจพบดังกล่าวลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ที่จำกัดการเข้าถึงเฉพาะรัฐภาคีของ ICAO แล้ว ทั้งนี้ ICAO
มิได้มีวัตถุประสงค์หรืออำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เป็นผลกระทบต่อประเทศไทย ขึ้นอยู่กับรัฐต่าง ๆ ที่จะพิจารณาดำเนินการเอง

ทั้งนี้ นโยบายของ JCAB เกี่ยวกับผู้ขนส่งทางอากาศของประเทศที่ ICAO ได้ระบุ SSC ให้ทราบว่า JCAB จะไม่อนุมัติให้มีการขยายหรือเปลี่ยนบริการขนส่งทางอากาศ ไม่ว่าจะในรูปแบบใดใดก็ตาม ซึ่งนโยบายของ JCAB มิได้กระทบถึงผู้ขนส่งทางอากาศของประเทศไทยที่ทำการบินแบบประจำ และยังคงสามารถให้บริการขนส่งทางอากาศได้ตามปกติ โดย JCAB จะยกเลิกมาตรการดังกล่าวเมื่อ ICAO ได้ระบุว่า SSC ได้รับการแก้ไขแล้ว การดำเนินการในกรณีนี้ถือเป็นมาตรการที่ JCAB ปฏิบัติกับทุกรัฐที่ ICAO ระบุว่ามี SSC


คุณกำลังดู: ประกาศตามหา "ปลาเก๋า" แมวหายจากเกาะพะงัน เจ้าของมีเงินรางวัลให้ 5 หมื่น

หมวดหมู่: ต่างประเทศ

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด