ประธานศาลฎีกา มอบรางวัล "ศาลดีเด่นเพื่อประชาชน" กระตุ้นการทำงาน

ประธานศาลฎีกา มอบรางวัล "ศาลดีเด่นเพื่อประชาชน" กระตุ้นการทำงาน

ประธานศาลฎีกา มอบรางวัลโครงการคัดเลือกศาลดีเด่นเพื่อประชาชน โดยรางวัลศาลชำนัญพิเศษได้แก่ ศาลล้มละลายกลาง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ศาลแรงงานภาค 4 มีนายสุรวุฒิ เชาวลิต อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 4 พร้อมคณะตัวแทนฯเข้ารับรางวัล

ที่สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม สายวันที่ 23 มี.ค. นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล โครงการจัดประกวดศาลดีเด่นเพื่อประชาชนปี 2566 เพื่อ พัฒนาระบบงานให้ประชาชนเข้าถึงบริการของศาลยุติธรรมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และประหยัดในทุกมิติภายในความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ยึดถือความต้องการของประชาชนศูนย์กลางตาม นโยบาย “รักศาล ร่วมใจ รับใช้ประชาชน” มาใช้ในการบริหารราชการ ศาลที่ได้รางวัลมีดังนี้

1. กลุ่มศาลจังหวัดในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1-9 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ศาลจังหวัดตาก รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ศาลจังหวัดหนองคาย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แต่ศาลจังหวัดเดชอุดม และรางวัลชมเชย ได้แก่ ศาลจังหวัดพัทลุง

2. กลุ่มศาลแขวงในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1-9 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ศาลแขวงลพบุรี รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้ ศาลแขวงทุ่งสง รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ศาลแขวงเชียงราย และรางวัลชมเชย ได้แก่ศาลแขวงสุพรรณบุรี

3. กลุ่มศาลเยาวชนและครอบครัวในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาศาล ภาค 1-9 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสตูล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี และรางวัลชมเชย ได้แก่ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง

4. กลุ่มศาลชั้นต้นในกรุงเทพมหานคร รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ศาลอาญาพระโขนง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ศาลอาญาธนบุรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ศาลแพ่งตลิ่งชัน และรางวัลชมเชย ได้แก่ ศาลาอาญาตลิ่งชัน

5. กลุ่มศาลพิเศษและศาลชำนัญพิเศษ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ศาลล้มละลายกลาง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ศาลแรงงาน ภาค 4 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 7 และรางวัลชมเชย ได้แก่ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ

นายสรวิทย์ ลิมปรังษี โฆษกศาลยุติธรรม กล่าวว่า การมอบรางวัลศาลดีเด่นในวันนี้ผ่านไปด้วยดี เพราะว่าเราให้ศาลแต่ละแห่งได้คิดนวัตกรรมแบบใหม่ หาวิธีการและแนวทางบริการประชาชน ให้มีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น รวมถึงการเร่งรัดบริหารจัดการคดี ที่ผ่านมาทำให้เกิดแรงกระตุ้นให้ศาลต่างปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ศาลที่ได้รับรางวัลทั้ง 5 กลุ่มนั้น การจัดกลุ่มก็มีความแตกต่างกันตามประเภทของศาล เพราะลักษณะของคดีจะต่างกัน เช่น ศาลชำนัญพิเศษ ศาลอาญาคดีทุจริต ซึ่งจะให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการคดีมากกว่า ส่วนการที่ประธานศาลฎีกาได้ลงพื้นที่ไปตรวจราชการยังศาลต่างๆ ช่วยให้เกิดแรงกระตุ้นได้มาก

คุณกำลังดู: ประธานศาลฎีกา มอบรางวัล "ศาลดีเด่นเพื่อประชาชน" กระตุ้นการทำงาน

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด