ปรับการศึกษารูปแบบทวิภาคี ปวช.ปักหมุดเฉพาะพื้นที่

ปรับการศึกษารูปแบบทวิภาคี ปวช.ปักหมุดเฉพาะพื้นที่

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมผู้บริหารระดับสูงของ ศธ. ตนได้ติดตามนโยบายการขับเคลื่อนงานการศึกษาด้านต่างๆ โดยในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้หารือถึงการจัดการศึกษาในรูปแบบทวิภาคี เพราะ ศธ.มีเป้าหมายต้องการให้นักเรียนเข้าสู่ระบบการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 จากปัจจุบันที่จัดอยู่ประมาณ 15% ซึ่งการจัดการศึกษาทวิภาคีในขณะนี้ถือว่าทำได้ดีอยู่แล้ว แต่เมื่อมาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกกลับพบว่า การจัดการศึกษารูปแบบทวิภาคีในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ดำเนินการได้ดีกว่าการจัดการศึกษาทวิภาคีของระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพราะการเรียนทวิภาคีของ ปวช.มีอุปสรรคที่ไม่ใช่มาจากสถานประกอบการแต่เกิดจากความคิดของผู้ปกครองที่มีความกังวลว่าเมื่อส่งบุตรหลานให้มาเรียนในรูปแบบดังกล่าวแล้วจะต้องอยู่ประจำห่างไกลครอบครัวเนื่องจากผู้เรียนระดับ ปวช.ก็ถือว่ายังเป็นเด็กเล็กเทียบเท่ากับเด็กมัธยมศึกษา

รมว.ศธ.กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ สอศ.ไปเจาะลึกการจัดการศึกษาทวิภาคีในระดับ ปวช.มาใหม่ โดยให้ปักหมุดเฉพาะพื้นที่ที่เป็นความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและตอบโจทย์แรงงานฝีมือในอนาคต เช่น จ.สระแก้วไม่ได้เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมหรือเขตเศรษฐกิจทำให้ผู้ปกครองต้องส่งบุตรหลานไปเรียนใน จ.ชลบุรีแทน ถือว่าห่างไกลครอบครัวจึงเป็นปัญหา เป็นต้น ดังนั้น จากนี้ไปการจัดการศึกษาทวิภาคีระดับ ปวช.จะมุ่งเน้นรูปแบบดำเนินการเป็นกลุ่มจังหวัดแทน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม จ.ภูเก็ตที่มีเป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือจังหวัดกลุ่มภาคอีสานที่มีการเชื่อมต่อภาคอุตสาหกรรมกับกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนตอบโจทย์ผู้เรียนมากที่สุด.

คุณกำลังดู: ปรับการศึกษารูปแบบทวิภาคี ปวช.ปักหมุดเฉพาะพื้นที่

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด