ราชกิจจาฯ ประกาศลดภาษีที่ดินบ้าน-พื้นที่เกษตร-ที่รกร้าง 15% ในปีภาษี 66

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศลดภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ในอัตรา 15% ในปี 2566

ราชกิจจาฯ ประกาศลดภาษีที่ดินบ้าน-พื้นที่เกษตร-ที่รกร้าง 15% ในปีภาษี 66

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท โดยให้ลดจำนวนภาษีในอัตรา 15% ของจำนวนภาษีที่คำนวณได้สำหรับการจัดเก็บภาษีของปี 2566 สำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม, ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย, ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่น นอกเหนือจากเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัย, ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างปล่าวหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ

ในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ เพื่อลดภาระและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนและสนับสนุนให้เกิดการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือวันที่ 19 มี.ค.เป็นต้นไป

คุณกำลังดู: ราชกิจจาฯ ประกาศลดภาษีที่ดินบ้าน-พื้นที่เกษตร-ที่รกร้าง 15% ในปีภาษี 66

หมวดหมู่: ข่าวเศรษฐกิจ/ธุรกิจ

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด