‘ราชทัณฑ์’ แจงยิบ กรณีปล่อยตัวผู้ต้องขังแล้ว เรียกกลับมารับโทษอีก 7เดือน

'ราชทัณฑ์' แจงยิบ กรณีปล่อยตัวผู้ต้องขังแล้ว เรียกกลับมารับโทษอีก 7เดือน ราชทัณฑ์ แจงเรียกกรณีปล่อยยตัวผู้ต้องขังแล้ว เรียกกลับมารับโทษอีก 7เดือน ชี้คิดคำนวณปล่อยตัว จากหลักเกณฑ์การเลื่อนชั้นเป็นชั้น...

‘ราชทัณฑ์’ แจงยิบ กรณีปล่อยตัวผู้ต้องขังแล้ว เรียกกลับมารับโทษอีก 7เดือน

‘ราชทัณฑ์’ แจงยิบ กรณีปล่อยตัวผู้ต้องขังแล้ว เรียกกลับมารับโทษอีก 7 เดือน

ราชทัณฑ์ แจงกรณีปล่อยตัวผู้ต้องขังแล้ว เรียกกลับมารับโทษอีก 7 เดือน ชี้คิดคำนวณปล่อยตัว จากหลักเกณฑ์การเลื่อนชั้นเป็นชั้นเยี่ยมจึงปล่อยตัว แต่กระทรวงยุติธรรมไม่อนุมัติเลื่อนชั้นต้องเรียกกลับมาโทษที่เหลือ

จากกรณีที่นายธีรพิพัฒน์ หรือเมศ พิพัฒนโสภณ อายุ 46 ปี ผู้ซึ่งเคยต้องโทษอยู่ที่เรือนจำจังหวัดพะเยา เข้าขอความเป็นธรรม หลังจากเรือนจำจังหวัดพะเยาได้มีหนังสือให้ศาลจังหวัดพะเยา แจ้งให้กลับไปรับโทษที่เหลืออีก 7 เดือน ซึ่งหลังจากปล่อยตัวอภัยโทษ ประมาณ 11 วัน ได้มีหนังสือไม่อนุมัติเลื่อนชั้นในเดือนตุลาคมปี พ.ศ.2564 ซึ่งทางเรือนจำได้ปล่อยตัวนายธีรพิพัฒน์เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ไปแล้ว นั้น

  • สุดงง! ได้รับอภัยโทษปล่อยตัวจากเรือนจำมา 7 เดือน ถูกเรียกตัวกลับไปติดคุกใหม่อีก 7 เดือน

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 12 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้ออกเอกสารข่าวชี้แจงโดยระบุว่า กรมราชทัณฑ์ ขอเรียนว่ากระบวนการเลื่อนชั้น เริ่มต้นตั้งแต่เรือนจำฯ จัดประชุมคณะทำงาน เพื่อตรวจสอบการเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดประจำเรือนจำ และเรือนจำส่งเอกสารรายงานการเลื่อนชั้นมายังกรมราชทัณฑ์ จากนั้นกรมราชทัณฑ์ตรวจสอบความถูกต้อง และเสนอต่อปลัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อพิจารณาการอนุมัติตามกำหนดเวลา

แต่ในทางปฏิบัติที่ผ่านมาของเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดพะเยา เคยพิจารณาว่าอนุมัติการเลื่อนชั้นได้ จึงได้คิดคำนวณโทษตามหลักการเลื่อนชั้นเป็นชั้นเยี่ยม จึงเป็นเกณฑ์การพิจารณาปล่อยตัวก่อนกำหนดโทษที่เหลืออีก 7 เดือน

หลังจากที่มีการพิจารณาปล่อยตัวไปแล้ว กระทรวงยุติธรรมได้มีหนังสือลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 แจ้งผลการพิจารณา ไม่อนุมัติการเลื่อนชั้นของกลุ่มนักโทษดังกล่าวตามหลักการ และกรมราชทัณฑ์ได้มีหนังสือลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 แจ้งผลไม่อนุมัติเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดของเรือนจำจังหวัดพะเยา ส่งผลให้การพิจารณาการเลื่อนชั้นของนายธีรพิพัฒน์ที่ผ่านมาไม่ได้รับการเลื่อนชั้น

ทำให้ต้องกลับมารับโทษที่เหลืออยู่ต่อไป ทั้งนี้ เรือนจำจังหวัดพะเยา จึงได้แจ้งนายธีรพิพัฒน์ถึงผลการไม่อนุมัติการเลื่อนชั้น และให้กลับมารับโทษที่เหลืออยู่ แต่ได้รับการปฏิเสธ ทางเรือนจำฯ จึงยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้นายธีรพิพัฒน์กลับมารับโทษที่เหลือต่อไป

โดยศาลมีรายงานกระบวนการพิจารณาตามคดีหมายเลขดำที่ อ 651/2560 คดีหมายเลขแดง ที่ อ 405/2560 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 วรรคท้าย ให้กลับมารับโทษที่เหลืออยู่จำนวน 7 เดือน 29 วัน อีกทั้งกรมราชทัณฑ์ ได้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าวว่า ได้มีการปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบหรือไม่อย่างไร กรมราชทัณฑ์ขอเรียนเพิ่มเติมว่า กรณีดังกล่าวนี้เป็นการปฏิบัติตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมาย โดยมิได้มีการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

และกรณีดังกล่าวมีนักโทษเด็ดขาดขอพิจารณาการเลื่อนชั้น จำนวน 71,754 ราย โดยใช้เวลา 3 เดือน ซึ่งอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เมื่อสถานการณ์คลี่คลายลง จึงไม่อนุมัติให้เลื่อนชั้น ทำให้เรือนจำจังหวัดพะเยาและเรือนจำอื่นๆ ที่อยู่ในหลักเกณฑ์การขออนุมัติ ก็มิได้รับการอนุมัติด้วยเช่นกัน

สำหรับในส่วนของเรือนจำจังหวัดพะเยา จำนวน 241 ราย มีผู้ต้องขังเพียง 2 ราย ที่ได้รับการปล่อยตัว ส่งผลให้ทั้งคู่ต้องกลับมารับโทษจำคุกต่อและ 1 ใน 2 ราย ได้กลับเข้ามารับโทษจำคุกต่อแล้ว สำหรับนายธีรพิพัฒน์ปฏิเสธการกลับเข้ามาคุมขังภายในเรือนจำ จึงเรียนมาเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงดังกล่าว

คุณกำลังดู: ‘ราชทัณฑ์’ แจงยิบ กรณีปล่อยตัวผู้ต้องขังแล้ว เรียกกลับมารับโทษอีก 7เดือน

หมวดหมู่: อาชญากรรม

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด