ราชทัณฑ์ ไล่ออก-ปลดออก 5 ผู้คุมฉาว เรียกรับเงิน นำยาเสพติดเข้าเรือนจำ

ราชทัณฑ์ ไล่ออก-ปลดออก 5 ผู้คุมฉาว เรียกรับเงิน นำยาเสพติดเข้าเรือนจำ

ไม่เอาไว้! ราชทัณท์ไล่ออก-ปลดออก 5 ผู้คุม เรียกรับเงิน -นำยาเสพติด เข้าเรือนจำ -ขาดงาน เกิน 15 วัน

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยถึง ผลการประชุมคณะอนุกรรมการสามัญประจำกรมราชทัณฑ์ (อ.ก.พ.) ครั้งที่ 7/2565 พิจารณาลงโทษข้าราชการที่ทำผิดวินัย มีพฤติการณ์ที่เสื่อมเสีย ทำให้ประชาชนเกิดความไม่เชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ โดยที่ประชุมมีมติลงโทษข้าราชการที่กระทำผิดวินัย จำนวนทั้งสิ้น 5 ราย (ไล่ออกจากราชการ 3 ราย และ ปลดออกจากราชการ 2 ราย) รายละเอียดโดยสรุป ดังนี้

1. กรณีปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริตและประพฤติชั่วร้ายแรง 3 กรณี โดยมีพฤติการณ์ ดังนี้
• เรียกรับเงินจากญาติผู้ต้องขังเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำในเรื่องเกี่ยวกับทัณฑปฏิบัติ (มติ อ.ก.พ.ไล่ออกจากราชการ 1 ราย)
• เรียกรับเงินจากญาติผู้ต้องขังเพื่อแลกกับการไม่ย้ายผู้ต้องขังไปคุมขังเรือนจำอื่น (มติ อ.ก.พ.ไล่ออกจากราชการ 1 ราย)
• รับฝากสิ่งของจากญาติผู้ต้องขังเข้าไปให้ผู้ต้องขัง โดยมีสิ่งของต้องห้าม (ยาเสพติด)
อยู่ภายในสิ่งของดังกล่าว (มติ อ.ก.พ.ไล่ออกจากราชการ 1 ราย)
2. กรณีขาดราชการติดต่อกันเกิน 15 วัน โดยไม่มีเหตุอันสมควร(มติ อ.ก.พ.ปลดออกจากราชการ 2 ราย)

นายอายุตม์ กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมาตนได้เน้นย้ำให้ข้าราชการในสังกัดปฏิบัติหน้าที่ด้วย ความซื่อสัตย์สุจริตและย้ำว่ากรมราชทัณฑ์ไม่ปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริตหรือประพฤติมิชอบโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ หากพบเห็นเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์รายใดกระทำผิด หรือเกี่ยวข้องกับการกระทำผิด พร้อมทั้งได้เปิดช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์ถึงอธิบดีกรมราชทัณฑ์ได้โดยตรง ผ่านทางเว็บไซต์ http://protect.moj.go.th หรืออีเมล์ [email protected] หรือทางโทรศัพท์ 0-2967-2222 หากพบว่าเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์กระทำผิดจริงหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดจะถูกลงโทษขั้นเด็ดขาด

คุณกำลังดู: ราชทัณฑ์ ไล่ออก-ปลดออก 5 ผู้คุมฉาว เรียกรับเงิน นำยาเสพติดเข้าเรือนจำ

หมวดหมู่: อาชญากรรม

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด