แรงงานเฮ! ครม. เคาะขึ้นค่าแรง 17 สาขาอาชีพ สูงสุด 715 บาท

ครม. ไฟเขียวอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ เพิ่มเติม 17 สาขา สูงสุด 715 บาท "จับกัง" เผยค่าแรง 17 สาขาอาชีพครั้งนี้ จะประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เพื่อมีผลบังคับใช้ต่อไป

แรงงานเฮ! ครม. เคาะขึ้นค่าแรง 17 สาขาอาชีพ สูงสุด 715 บาท

ครม.เคาะขึ้นค่าแรงตามมาตรฐานฝีมือ 17 สาขา สูงสุด 715 บาท

ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือเพิ่มเติม 17 สาขา เพื่อสนับสนุนให้แรงงานฝีมือได้รับค่าจ้างที่เป็นธรรม โดยอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 3 สาขาอาชีพ จำนวน 17 สาขา มีดังนี้

สาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรม

 • ช่างระบบส่งถ่ายกำลัง ค่าแรง 495 บาท
 • ช่างระบบปั๊มและวาล์ว ค่าแรง 515 บาท
 • ช่างประกอบโครงสร้างเหล็ก ค่าแรง 500 บาท
 • ช่างปรับ ค่าแรง 500 บาท
 • ผู้ควบคุมระบบงานเชื่อมมิก-แม็ก ค่าแรง 520 บาท
 • ช่างเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ค่าแรง 545-715 บาท

สาขาช่างเครื่องกล

 • ช่างซ่อมรถแทรกเตอร์การเกษตร ค่าแรง 465-620 บาท
 • ควบคุมเครื่องจักรรถตักหน้าขุดหลัง ค่าแรง 585 บาท
 • ควบคุมเครื่องจักรรถขุด ค่าแรง 570 บาท
 • ควบคุมเครื่องจักรรถลากจูง ค่าแรง 555 บาท
 • ควบคุมเครื่องจักรตัก ค่าแรง 520 บาท

สาขาภาคบริการ

 • นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสัปปายะ (โภชนบำบัด) ค่าแรง 500-600 บาท
 • นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสัปปายะ (นักวารีบำบัด) ค่าแรง 500-600 บาท
 • นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสัปปายะ (สุคนธบำบัด) ค่าแรง 500-600 บาท
 • พนักงานผสมเครื่องดื่ม ค่าแรง 475-600 บาท
 • การเลี้ยงเด็กปฐมวัย ค่าแรง 530 บาท
 • ช่างเครื่องช่วยคนพิการ ค่าแรง 520-600 บาท

คุณกำลังดู: แรงงานเฮ! ครม. เคาะขึ้นค่าแรง 17 สาขาอาชีพ สูงสุด 715 บาท

หมวดหมู่: ข่าวเศรษฐกิจ/ธุรกิจ

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด