รู้จัก "กรมบังคับคดี" คืออะไร ติดต่อเรื่องล้มละลาย ที่ดิน โทรเบอร์ไหน

รู้จัก "กรมบังคับคดี" คืออะไร ติดต่อเรื่องล้มละลาย ที่ดิน โทรเบอร์ไหน

กรมบังคับคดีเป็นหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรทรัพย์สินที่ได้จากการบังคับคดีของศาล เพื่อนำทรัพย์สินของลูกหนี้ ขายทอดตลาด ชดใช้ให้แก่เจ้าหนี้ อำนาจของกรมบังคับคดีมีอะไรบ้าง และสามารถติดต่อกรมบังคับคดีได้จากที่ไหน ติดตามได้ที่นี่

กรมบังคับคดี คืออะไร มีอำนาจอะไรบ้าง

กรมบังคับคดี คือหน่วยงานที่ดำเนินการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย และการฟื้นฟูกิจการลูกหนี้ตามคำสั่งของศาล การชำระบัญชีต่างๆ ตามคำสั่งของศาล เพื่อให้เจ้าหนี้และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับการชดใช้จากลูกหนี้อย่างเป็นธรรม โดยมีอำนาจดังต่อไปนี้

1. ดำเนินการบังคับคดีตามคำสั่งศาล
2. ดำเนินการบังคับคดีล้มละลายตามคำสั่งศาล
3. ดำเนินการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ตามคำสั่งของศาล
4. ดำเนินการตรวจสอบสิทธิทางบัญชีของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อรับส่วนแบ่งจากคดีตรวจสอบค่าใช้จ่าย และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการบังคับคดี
5. ชำระบัญชีห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือ นิติบุคคลในฐานะผู้ชำระบัญชีตามคำสั่งศาล
6. รับวางทรัพย์จากลูกหนี้หรือผู้มีสิทธิวางทรัพย์
7. ดำเนินการประเมินราคาทรัพย์
8. ดำเนินการเกี่ยวกับการเดินหมาย คำคู่ความ หนังสือ หรือประกาศของศาล หรือหน่วยงานในสังกัดกรม
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย หรือตามคำสั่งศาล

กรมบังคับคดีมีหน่วยงานภายใน ที่ช่วยเหลือลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยเกี่ยวกับคดีพิพาท ตามคำสั่งล้มละลาย โดยกองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์จะเข้าไปดำเนินการประเมินราคาทรัพย์ และปฏิบัติงานร่วมกันกับหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนสำนักฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ก็มีอำนาจเข้าไปดำเนินฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย และปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

กรมบังคับคดีส่วนภูมิภาค ก็จะดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่งและวางทรัพย์ในจังหวัด ไกล่เกลี่ยในชั้นบังคับคดี

กรมบังคับคดี ขายทอดตลาด

ทรัพย์สินกรมบังคับคดี ขายทอดตลาด จะประกาศในเว็บไซต์ ค้นหาทรัพย์สินขายทอดตลาดโดยกรมบังคับคดี ในจังหวัดต่างๆ คลิกที่นี่

กรมบังคับคดี ที่ดิน อสังหาฯ ซื้อขายอย่างไร

การซื้อที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ที่กรมบังคับคดีนำออกมาประมูล ราคาทรัพย์ที่ได้อาจจะต่ำกว่าราคาตลาด แต่ผู้ประมูลก็ต้องเลือกตรวจสอบสภาพอสังหาริมทรัพย์และศึกษากระบวนการชำระค่าต่างๆ ที่เกิดขึ้นก่อนโอนกรรมสิทธิ์

ในเว็บบอร์ดต่างๆ ก็มีผู้สนใจซื้อทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์จากกรมบังคับคดีด้วยวิธีการประมูล เพื่อนำมาใช้เอง หรือปรับปรุงทรัพย์สินนั้นเพื่อจำหน่ายต่อ โดยต้องติดตามวันและเวลาประมูลทรัพย์ที่ประกาศ

กรมบังคับคดี กรุงเทพมหานคร มีหน้าที่อะไรบ้าง ติดต่ออย่างไร

กรมบังคับคดี กรุงเทพมหานคร มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่งและการวางทรัพย์ในกรุงเทพมหานคร ดำเนินการเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กรมบังคับคดี กรุงเทพมหานคร ติดต่อที่ไหน

กรมบังคับคดี กรุงเทพมหานคร ที่ตั้ง อาคารประชานิเวศน์ 1 สแควร์ ชั้น 2 ถนนเทศบาลนิมิตรเหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 02 012 4200, 02 158 0140 ต่อ 101, 201, 600 โทรสาร 02 012 4202

กรมบังคับคดี โทร

ติดต่อสายด่วนกรมบังคับคดี 1111 ต่อ 79

คุณกำลังดู: รู้จัก "กรมบังคับคดี" คืออะไร ติดต่อเรื่องล้มละลาย ที่ดิน โทรเบอร์ไหน

หมวดหมู่: เศรษฐกิจ

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด