เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 ททท. ขีดเส้นให้ผู้ประกอบการส่งเอกสารเบิกจ่ายถึง 15 พ.ย. นี้

ททท.ขยายเวลารับเอกสารเบิกจ่ายโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 ผู้ประกอบการสามารถนำส่งเอกสารได้ที่เว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ตั้งแต่วันที่ 1-15 พ.ย. 65

เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 ททท. ขีดเส้นให้ผู้ประกอบการส่งเอกสารเบิกจ่ายถึง 15 พ.ย. นี้

ททท.ยืดเวลารับเอกสารเบิกจ่าย "เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4" ขีดเส้นผู้ประกอบการถึงวันที่ 15 พ.ย. นี้

เว็บไซต์ thebangkokinsight รายงานว่า นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวถึงโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 ส่วนต่อขยาย ที่ได้รับความสนใจเป็นจำนวนมาก จากผู้ประกอบการ 8,921 ราย และนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 957,512 คน สร้างรายได้ทั้งสิ้น 16,030.80 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ต.ค. 65) ซึ่งขณะนี้ ททท. อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายการเบิกจ่ายของผู้ประกอบการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการฯ

ดังนั้น เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินสนับสนุน 40% ของภาครัฐ เป็นไปอย่างถูกต้องและโปร่งใส ททท. ได้พิจารณาขยายเวลารับเอกสารประกอบการเบิกจ่ายโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 และเฟส 4 ส่วนต่อขยาย ที่มีการใช้สิทธิตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ.-31 พ.ค. 65 สำหรับผู้ประกอบการกลุ่มโรงแรมที่พัก ที่ยังไม่นำส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินสนับสนุน 40% หรือส่งแล้วไม่ครบถ้วน ตามเงื่อนไขของโครงการฯ 3 กรณี ได้แก่

  • กรณีสแกนใบหน้าไม่สำเร็จ และผู้ประกอบการเป็นผู้กดยืนยันเข้าพัก (Check-in) แทน
  • กรณีใช้สิทธิมากกว่า หรือเท่ากับ 5 สิทธิ
  • กรณีสแกนหน้าไม่สำเร็จ และใช้สิทธิมากกว่า หรือเท่ากับ 5 สิทธิ

สำหรับเอกสารประกอบการเบิกจ่าย กำหนดให้ผู้ประกอบการเตรียมเอกสารประกอบการเบิกจ่าย ประกอบด้วย

  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ใช้สิทธิ
  • ใบลงทะเบียนผู้เข้าพัก
  • แบบฟอร์มรับรอง และยืนยันการเข้าพักจริงของผู้ใช้สิทธิ ประกอบด้วย หนังสือยืนยันแจ้งความประสงค์การขอเบิกจ่ายเงิน (ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ และตราประทับของโรงแรมที่พัก)
  • แบบรับรองการใช้สิทธิ (ต้องมีลายเซ็นรับรองของผู้ใช้สิทธิ หากมีการใช้สิทธิ 5 สิทธิขึ้นไป จะต้องระบุชื่อผู้เข้าพักทุกคน)

รวมถึงเอกสารเพิ่มเติมตามกรณี โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • กรณีที่มีการจองมากกว่า หรือเท่ากับ 5 สิทธิ ผู้ประกอบการต้องเตรียมสำเนาบัตรประชาชนของผู้ใช้สิทธิ และผู้เข้าพักร่วมทุกคน ใบลงทะเบียนผู้เข้าพัก และเอกสารรายชื่อผู้เข้าพัก Folio (ถ้ามี)

  • กรณีสแกนใบหน้าไม่สำเร็จ และผู้ประกอบการเป็นผู้กดยืนยันเข้าพัก (Check in) แทน ผู้ประกอบการต้องเตรียมสำเนาบัตรประชาชนของผู้ใช้สิทธิ ใบลงทะเบียนผู้เข้าพัก เอกสารรายชื่อผู้เข้าพัก Folio (ถ้ามี) และภาพถ่ายผู้ใช้สิทธิในวันที่เข้าพัก (Check in) และออกจากที่พัก (Check out)

"ผู้ประกอบการจะต้องนำส่งเข้าระบบทางหน้าเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ตั้งแต่วันที่ 1-15 พ.ย. 65 ภายในเวลา 23.59 น. หากไม่สามารถนำส่งเอกสารได้ครบถ้วน หรือไม่ทำกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ททท.ขอสงวนสิทธิไม่เบิกจ่ายเงินสนับสนุน 40% แก่ผู้ประกอบการทุกกรณี

ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

คุณกำลังดู: เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 ททท. ขีดเส้นให้ผู้ประกอบการส่งเอกสารเบิกจ่ายถึง 15 พ.ย. นี้

หมวดหมู่: ข่าวเศรษฐกิจ/ธุรกิจ

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด