เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 ไขข้อสงสัย จองที่พักกี่วัน-สะสมคูปอง-กดเงิน 600 บาทได้?

เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 ตอบคำถามลงทะเบียน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com และแอปฯ เป๋าตังวันไหน จำกัดสิทธิคนละเท่าไหร่ ต้องจองโรงแรมที่พักล่วงหน้ากี่วัน คูปอง 600 บาท สะสมและกดเป็นเงินสดได้หรือไม่

เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 ไขข้อสงสัย จองที่พักกี่วัน-สะสมคูปอง-กดเงิน 600 บาทได้?

เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 ไขข้อข้องใจ คนเก่า-คนใหม่ ลงทะเบียนชิงสิทธิได้ที่ไหน ต้องจองโรงแรมที่พักล่วงหน้ากี่วัน คูปองอาหาร-สถานที่ คนละ 600 บาท กดเป็นเงินสดได้หรือไม่

เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 ที่จะเปิดให้คนเก่า และคนใหม่ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 1-4 ได้ลงทะเบียนในวันที่ 27 ก.พ. 66 เพื่อชิงส่วนลดที่พัก 40% ของราคาที่พักต่อห้องต่อคืน ไม่เกิน 3,000 บาทต่อห้องต่อคืน จำกัดสิทธิคนละไม่เกิน 5 ห้อง หรือ 5 คืน พร้อมกับส่วนลดค่าอาหาร-สถานที่ท่องเที่ยวมูลค่า 600 บาทต่อห้องต่อคืน ให้กับผู้ที่ Check-in โรงแรมสำเร็จ

ซึ่งก็มีประชาชนบางคน หรือคนที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันมาก่อน อาจเกิดข้อสงสัยทั้งการลงทะเบียน การจองสิทธิที่พัก-โรงแรม หรือการใช้สิทธิคูปองค่าอาหาร-สถานที่ท่องเที่ยว 600 บาท ว่ามีข้อจำกัด หรือมีแนวทางการใช้อย่างไรบ้าง Sanook Money ได้นำคำถามที่พบบ่อยในโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 มาสรุปและเสนอเป็นข้อๆ ให้ดังนี้

คำถาม: เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 ต้องทำการลงทะเบียนใหม่หรือไม่?

 • คำตอบ:
  • สำหรับประชาชนผู้ที่เคยได้สิทธิเดิม
   • สำหรับโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 ประชาชนที่เคยลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวกันเฟส 1 - 4 แล้ว ให้กดรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข บนแอปนเป๋าตัง ไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิใหม่ โดยจะได้รับสิทธิในเฟส 5 ใหม่ จำนวน 5 สิทธิ
  • สำหรับประชาชนที่ไม่เคยลงรับทะเบียนรับสิทธิเราเที่ยวด้วยกันเฟส 1-4
   • สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com เท่านั้น

คำถาม: ประชาชน 1 คน สามารถจองหักพักได้ครั้งละกี่ห้อง มีจำกัดหรือไม่?

 • คำตอบ: ประชาชนมีสิทธิ 1 คนต่อ 5 ห้องต่อคืน สามารถจองกี่ครั้งก็ได้ แต่ใช้สิทธิส่วนลดห้องพักได้ไม่เกิน 5 ห้องต่อคืน

คำถาม: หากต้องการใช้สิทธิต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อยกี่วัน?

 • คำตอบ: ประชาชนที่ต้องการใช้สิทธิจองที่พักและชำระเงินล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วันก่อนเดินทาง

คำถาม: ระยะเวลาในการจองโรงแรมคือช่วงใด?

 • คำตอบ: เปิดให้ประชาชนจองได้ตั้งแต่วันที่ 7 มี.ค. 66 เวลา 06.00 น เป็นต้นไปจนกว่าสิทธิในโครงการจะหมด

คำถาม: ระยะเวลาการชำระเงิน หลังจากจองสำเร็จ?

 • คำตอบ: ประชาชนที่จองโรงแรมสำเร็จ และได้รับ Payment Link จากโรงแรม ต้องทำการชำระเงินภายใน 23.59 น.ของวันที่ได้รับ กรณีชำระเงินไม่ทันตามเวลาที่กำหนด ต้องทำการติดต่อ โรงแรมเพื่อจองห้องพักใหม่อีกครั้ง

คำถาม: ประชาชนที่ได้รับสิทธิเข้าโครงการ สามารถจองโรงแรมได้ช่องทางใดบ้าง?

 • คำตอบ: สามารถจองโรงแรม-ที่พักผ่านช่องทางดังนี้
  • โทรศัพท์ติดต่อโรงแรมโดยตรง
  • Website โรงแรมที่เข้าร่วมโครงการ (ถ้ามี)
  • www.เราเที่ยวด้วยกัน.com โดยไปที่ค้นหากิจการโรงแรม
  • ช่องทางติดต่ออื่นๆ ที่โรงแรมมี เช่น Line, Facebook, E-mail ฯลฯ

คำถาม: การใช้สิทธิสามารถใช้สิทธิได้ทุกจังหวัดยกเว้นจังหวัดตามทะเบียนบ้านใช่หรือไม่?

 • คำตอบ: ประชาชนที่ลงทะเบียนรับสิทธิเรียบร้อย สามารถเดินทางท่องเที่ยว ได้ทุกจังหวัด ยกเว้น จังหวัดตามทะเบียนของตนเอง

คำถาม: กรณีประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ จ่ายชำระค่าที่พัก (60%) สามารถทำการยกเลิกจองได้หรือไม่?

 • คำตอบ: จะไม่สามารถยกเลิกการจองได้แต่สามารถเลื่อนวันเข้าพักได้*
  * การเลื่อนเข้าพักต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนด

คำถาม: กรณีประชาชนชำระที่พักในส่วนของตนเองไปแล้ว 60% ต้องการยกเลิกการเข้าพัก ต้องดำเนินการอย่างไร และจะสามารถขอเงินคืนในส่วนของ 60% ที่ได้ชำระไปแล้วคืนได้หรือไม่ สิทธิของโครงการจะถูกตัดไปหรือไม่?

 • คำตอบ:
  • กรณีประชาชนเป็นผู้แจ้งความประสงค์ยกเลิกการเข้าพักต้องติดต่อโรงแรมโดยตรง
  • ค่าห้องพักในส่วน 60% ที่ได้ชำระแก่โรงแรม ประชาชนต้องเจรจาตกลงเงื่อนไขการคืนเงินหรือวิธีอื่นใดตามที่โรงแรมกำหนดด้วยตนเอง
  • สิทธิของโครงการในส่วนของประชาชนจะถูกตัดออกเมื่อมีการเช็คอินในโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการแล้วเท่านั้น

คำถาม: E-Voucher (สิทธิใช้จ่ายซื้อของจากร้านค้า) สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้หรือไม่?

 • คำตอบ: ไม่สามารถโอนออกหรือใช้เป็นเงินสดได้ การใช้จ่ายต้องผ่าน G-wallet บนแอปเป๋าตังเท่านั้น

คำถาม: E-Voucher ที่ได้รับภายหลังการเช็คอินวันละ 600 บาท เพื่อซื้อของจากร้านอาหาร-สถานที่ท่องเที่ยว มีกำหนดระยะเวลาหรือไม่ หรือสิทธิจะหมดอายุภายในกี่วัน?

 • คำตอบ: E-Voucher ที่ได้รับจากโครงการวันละ 600 บาท จะสามารถใช้งานได้จนถึง 23.59 น. ของวันที่ทำการเช็คเอ้าท์ จากโรงแรม-ห้องพัก ที่ได้จองไว้กับโครงการ

คำถาม: สิทธิ E-Voucher สามารถสะสมไว้ใช้จ่ายได้หรือไม่?

 • คำตอบ: สามารถสะสมไว้ใช้จ่ายได้ ในช่วงระยะเวลาการเข้าพัก โดยสิทธิจะหมดอายุภายในเวลา 23.59 น.ของวันที่ทำการเช็คเอ้าท์จากโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการ

คำถาม: สิทธิ E-Voucher สามารถใช้ได้ทุกจังหวัดหรือไม่?

 • คำตอบ: สามารถใช้สิทธิได้ทุกจังหวัด ยกเว้น จังหวัดตามทะเบียนบ้านของตนเอง

คุณกำลังดู: เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 ไขข้อสงสัย จองที่พักกี่วัน-สะสมคูปอง-กดเงิน 600 บาทได้?

หมวดหมู่: ข่าวเศรษฐกิจ/ธุรกิจ

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด