เร่งรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิดเข็มกระตุ้นทุกกลุ่ม

เร่งรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิดเข็มกระตุ้นทุกกลุ่ม

ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า จากการประชุมติดตามสถานการณ์โรคโควิด-19 ของประเทศไทยพบว่า มีทิศทางจำนวนผู้ป่วยลดลง ผู้เสียชีวิตยังเป็นกลุ่ม 608 ที่ไม่ได้รับวัคซีนหรือยังไม่ได้เข็มกระตุ้น โดยพบว่า การฉีดเข็มกระตุ้นครอบคลุมเพียงร้อยละ 46.5 เท่านั้น ดังนั้นจึงขอเชิญชวนให้ประชาชนมาฉีดเข็มกระตุ้น หากฉีดเข็มล่าสุดมากกว่า 3-4 เดือนขึ้นไป

นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) มีมาตรการเร่งรัดการฉีดวัคซีน โดยขยายไปยังทุกกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในประเทศไทย รวมถึงกลุ่มแรงงานต่างด้าว โดยในเดือน พ.ย.จะมีการขยายกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กเล็กอายุ 6 เดือนถึงต่ำกว่า 5 ปี จะมีการจัดฉีดวัคซีนเชิงรุกในศูนย์เด็กเล็กหรือสถานสงเคราะห์เด็กที่มีโอกาสติดเชื้อและแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อน นอกจากนี้ให้เร่งประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน โดยเน้นกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่ได้รับวัคซีนหรือวัคซีนเข็มกระตุ้น เพื่อป้องกันการติดเชื้อและลดอัตราการเสียชีวิตให้น้อยลง โดยได้ขอความร่วมมือสถานพยาบาลทุกแห่งจัดกิจกรรมรณรงค์การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นโดยเพิ่มช่องทางบริการให้วอล์กอิน หรือมีหน่วยฉีดเชิงรุก เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการบริการฉีดวัคซีนได้ง่าย

ด้าน นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวภายหลังการประชุมสำนักงานปลัด สธ. ว่า ได้เร่งรัดนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดให้เร่งรัดโรงพยาบาลในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในกลุ่มเด็กเล็ก อายุ 6 เดือนถึง 4 ปี นอกจากนี้ได้รับรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่า อย.ได้อนุมัติการขึ้นทะเบียนภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป (LAAB) เป็นยารักษาโรคโควิด-19 แล้ว.

คุณกำลังดู: เร่งรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิดเข็มกระตุ้นทุกกลุ่ม

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด