เร่งฉีดวัคซีนสกัดไข้หวัดใหญ่

เร่งฉีดวัคซีนสกัดไข้หวัดใหญ่

จากการเสวนา “ไข้หวัดใหญ่หายไปไหนในยุค COVID-19 และควรดูแลตัวเองอย่างไร” จัดโดยมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาไข้หวัดใหญ่ รศ. นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ ประธานมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาไข้หวัดใหญ่ กล่าวว่า 3 ปีที่ผ่านมาไข้หวัดใหญ่ไม่ได้หายไปไหน แต่ปัจจุบันมีการกลับมาใช้ชีวิตประจำวันตามปกติ ทำให้คาดว่าในประเทศไทยโรคไข้หวัดใหญ่น่าจะกลับมาแพร่ระบาดอย่างแน่นอน

อีกทั้งที่ผ่านมา 3-4 ปี คนไม่ค่อยติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ ทำให้คนเหล่านั้นไม่มีภูมิคุ้มกัน เชื้อไข้หวัดใหญ่มีการกลายพันธุ์ไปอย่างมาก ซึ่งถ้าติดขึ้นมาจะอาการแย่ลงกว่าเก่า การป้องกันตัวเองที่ดีที่สุดคือฉีดวัคซีนเพื่อป้องกัน ทั้งนี้ จากสถิติขององค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุว่า หากไม่มีการฉีดวัคซีนผู้ใหญ่จะมีการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ 5-10% ส่วนเด็กจะอยู่ที่ 20-30% ต่อปีของประชากรทั้งหมด โดยเมื่อคำนวณจากประชากรโลกที่มีทั้งสิ้น 7,000 ล้านคน แสดงว่าผู้ใหญ่ทั่วโลกอาจจะติดไข้หวัดใหญ่ได้ถึง 700 ล้านคน และจำนวนนี้จะมีอาการป่วยหนักเข้านอนในโรงพยาบาลประมาณ 5 ล้านคน และอัตราการเสียชีวิตประมาณ 5 แสนคน อัตราตัวเลขต่างๆก็จะลดลงหากได้รับวัคซีน โดยเฉพาะกลุ่มที่ควรรับวัคซีน ได้แก่ กลุ่มเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มที่มีโรคประจำตัว ได้แก่ โรคเบาหวาน หัวใจ ปอด ตับ ไต โรคสมอง.

คุณกำลังดู: เร่งฉีดวัคซีนสกัดไข้หวัดใหญ่

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด