“โรม” ยื่น ป.ป.ช. สอบ "อุปกิต" บัญชีทรัพย์สินเป็นเท็จ หากผิดจริงหลุด ส.ว.

“โรม” ยื่น ป.ป.ช. สอบ "อุปกิต" บัญชีทรัพย์สินเป็นเท็จ หากผิดจริงหลุด ส.ว.

“โรม” ส.ส.ก้าวไกล ไม่หวั่น แม้ถูกฟ้อง 100 ล้าน ขอเดินหน้าต่อ ยื่น ป.ป.ช. สอบ "ส.ว.อุปกิต" แสดงบัญชีทรัพย์สินเป็นเท็จ-มีพฤติกรรมฝักใฝ่พรรคการเมือง แนบหลักฐานแน่น หากผิดจริง ต้องพ้นตำแหน่ง ส.ว.

วันที่ 23 ก.พ. 2566 นายรังสิมันต์ โรม โฆษกพรรคก้าวไกล ยื่นเอกสารหลักฐานต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อขอให้ตรวจสอบ อุปกิต ปาจรียางกูร ส.ว. ยื่นบัญชีทรัพย์สินเป็นเท็จหรือไม่ กรณีการขาย อัลลัวร์ รีสอร์ท สืบเนื่องจากการอภิปรายทั่วไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา 152 และขอให้สอบพฤติการณ์ที่อาจฝ่าฝืนต่อมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ รวมถึงตรวจสอบว่า อุปกิต ที่ดำรงตำแหน่ง ส.ว. อันเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ กระทำผิดตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561 มาตรา 28 (1) หรือไม่

รังสิมันต์ กล่าวว่า จากการตรวจสอบข้อมูลหลักฐาน พบว่าอุปกิตเป็นเจ้าของที่ดิน 1 งาน 47.7 ตารางวา ซึ่งเป็นของบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2564 และยังพบว่า บริษัทยูไนเต็ดฯ ได้รับโอนโฉนดดังกล่าวมาจาก ภาวิณี พินัยนิติศาสตร์ ซึ่งต่อมาใช้เป็นที่ทำการของพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) โดยตามเอกสารหลักฐาน แสดงให้เห็นว่า ในขณะที่ก่อสร้างอาคารตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2564 โครงการก่อสร้างดังกล่าวเป็นของบริษัทยูไนเต็ดฯ และต่อมามีการโอนที่ดินดังกล่าวให้อุปกิต จากนั้นเมื่ออาคารสร้างเสร็จ ก็เป็นที่ตั้งของพรรครวมไทยสร้างชาติตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2565 ดังนั้น อุปกิตจึงมีพฤติการณ์ที่ควรสงสัยหรือไม่ ว่า ได้รับรู้อย่างต่อเนื่องถึงการสร้างอาคารสำนักงานนั้น ว่าเป็นการสร้างเพื่อเตรียมให้เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของพรรคการเมือง เพราะจนถึงวันนี้ยังไม่พบเอกสารการเช่าอาคารดังกล่าว

รวมถึงขอให้ ป.ป.ช. พิจารณาว่าอุปกิตดำรงตำแหน่งเป็น ส.ว. ซึ่งมีหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญที่ต้องไม่ฝักใฝ่ หรือยอมตนอยู่ใต้อาณัติของพรรคการเมืองใด ประกอบกับมีมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ ที่ต้องไม่กระทำการใดให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการดำรงตำแหน่ง แต่อุปกิตกลับมีพฤติการณ์เป็นการจัดเตรียมให้ได้มาซึ่งที่ดินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อเตรียมไว้ให้พรรคการเมืองใช้ประโยชน์โดยไม่มีเหตุอันชอบด้วยกฎหมาย กรณีนี้ย่อมเข้าข่ายการแสดงออกถึงความฝักใฝ่พรรคการเมืองซึ่งเป็นพฤติการณ์ที่ไม่สอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ เป็นลักษณะต้องห้ามของคุณสมบัติสมาชิกวุฒิสภาในมาตรา 111 (7) อันเป็นการกระทำฝ่าฝืนมาตรา 113 หรือกระทำการอันต้องห้ามตามมาตรา 184 หรือ 185 ย่อมเป็นเหตุให้ความเป็น ส.ว. สิ้นสุดลง จึงเป็นเรื่องร้ายแรงที่แสดงให้เห็นว่ากระทบต่อมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

รังสิมันต์ กล่าวว่า หากพบว่ามีความผิด เรื่องการยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จ ส.ว. คนดังกล่าวจะถูกลงโทษด้วยอัตราโทษสูงสุดจำคุก 6 เดือน แต่มากกว่านั้นคือการพ้นจากตำแหน่ง ส.ว. และถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง ส่วนความผิดฝ่าฝืนจริยธรรม ก็จะถูกลงโทษตามกฎหมายต่อไป

โดยวันนี้ตนได้แนบเอกสารหลักฐานเป็นสำเนาโฉนดที่ดิน ซึ่งเป็นที่ตั้งของพรรครวมไทยสร้างชาติ สำเนาเอกสารข้อมูลพรรคการเมืองที่ยังดำเนินการอยู่ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2565 รวมถึงภาพถ่ายหน้าจอเว็บไซต์ระบบค้นหารูปแปลงที่ดินของกรมที่ดิน รายงานข้อมูลแปลงที่ดินกรุงเทพฯ เขตพญาไท ภาพถ่ายแสดงรายละเอียดลำดับการสร้างที่ทำการพรรครวมไทยสร้างชาติ รวมถึงภาพถ่ายหน้าจอรายงานข่าวของสำนักงานข่าวไทยโพสต์ "เปิดโฉมรวมไทยสร้างชาติ" เวอร์ชันแม่ทัพพีระพันธ์ วันที่ 3 สิงหาคม 2565

คุณกำลังดู: “โรม” ยื่น ป.ป.ช. สอบ "อุปกิต" บัญชีทรัพย์สินเป็นเท็จ หากผิดจริงหลุด ส.ว.

หมวดหมู่: การเมือง

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด