RTAF 230 ทอ.นำ 36 คนไทยและผู้เสียชีวิตจากตุรกี ถึงไทยโดยสวัสดิภาพ

ถึงโดยสวัสดิภาพ "เที่ยวบินพิเศษ RTAF 230" ของ กองทัพอากาศ นำ 36 คนไทยผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวในสาธารณรัฐตุรกี และผู้เสียชีวิต กลับสู่มาตุภูมิ ก่อนเข้าตรวจสุขภาพ และจะให้แยกย้ายกลับ

RTAF 230 ทอ.นำ 36 คนไทยและผู้เสียชีวิตจากตุรกี ถึงไทยโดยสวัสดิภาพ

ถึงโดยสวัสดิภาพ "เที่ยวบินพิเศษ RTAF 230" ของกองทัพอากาศ นำ 36 คนไทยผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวในสาธารณรัฐตุรกี และผู้เสียชีวิต กลับสู่มาตุภูมิ ก่อนเข้าตรวจสุขภาพ และจะให้แยกย้ายกลับยังภูมิลำเนา

เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 65 พล.อ.อ.อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย นายรุจ ธรรมมงคล อธิบดีกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และนางอภิญญา ชมภูมาศ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมให้การต้อนรับ คนไทยที่เดินทางมาจากสาธารณรัฐตุรกีด้วยเที่ยวบิน RTAF 230 ของกองทัพอากาศ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 21.30 น. ณ ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง เที่ยวบินดังกล่าวมีคนไทยเดินทางกลับมา จำนวน 36 คน (เป็นชาย 5 คน หญิง 24 คน เด็กชาย 4 คน และเด็กหญิง 3 คน) และผู้เสียชีวิต จำนวน 1 ราย

เมื่อเดินทางถึงท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 แล้ว คนไทยทั้ง 36 คน จะได้รับบริการตรวจสุขภาพขั้นต้น โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, การอำนวยความสะดวกด้านการตรวจเอกสารการเดินทาง โดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, การให้คำแนะนำเพื่อสมัครเป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ และชี้แจงสิทธิประโยชน์ของสมาชิกฯ เพื่อไปทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

โดยกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน และการดำเนินการให้ความช่วยเหลือเป็นเงินค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับภูมิลำเนา รวมทั้งการบริการให้คำแนะนำปรึกษา โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการทั้งหมดแล้ว จะเดินทางไปยังสถาบันบำราศนราดูร จังหวัดนนทบุรี เพื่อตรวจสุขภาพเพิ่มเติมและแยกย้ายกลับภูมิลำเนา โดยกระทรวงคมนาคมได้จัดรถให้บริการรับ-ส่ง สำหรับร่างผู้เสียชีวิต 1 ราย สภากาชาดไทยรับดำเนินการส่งกลับไปยังจังหวัดชัยภูมิต่อไป

สำหรับเที่ยวบิน RTAF 230 เป็นเที่ยวบินพิเศษที่กองทัพอากาศได้รับมอบภารกิจจากรัฐบาลและกระทรวงกลาโหม ในการบินนำส่งสิ่งของพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวตุรกีที่ประสบเหตุภัยพิบัติแผ่นดินไหว และรับคนไทยจากสาธารณรัฐตุรกีกลับประเทศไทย

โดยกองทัพอากาศ ได้จัดเครื่องบินลำเลียงแบบที่ 19 (Airbus 340-500) ออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง ไปยังสนามบินอังการา สาธารณรัฐตุรกี โดยมีคณะทำงานช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและอพยพคนไทยจากเหตุแผ่นดินไหว ณ สาธารณรัฐตุรกี (ส่วนของกองทัพอากาศ) เป็นผู้ประสานการปฏิบัติ

พร้อมทั้งจัดชุดแพทย์จากกรมแพทย์ทหารอากาศ และสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ ร่วมเดินทางไปกับเที่ยวบินนี้ เพื่อดำเนินการตรวจสุขภาพขั้นต้นและเฝ้าระวังสุขภาพให้แก่คนไทยตลอดการเดินทาง รวมทั้งจัดหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติภารกิจด้วย

ด้วยขีดความสามารถและความพร้อมของกำลังทางอากาศ รวมถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคน ทำให้ภารกิจที่ได้รับมอบหมายนี้ประสบความสำเร็จ สามารถนำส่งสิ่งของพระราชทานไปถึงชาวตุรกีที่ประสบภัย และรับพี่น้องชาวไทยกลับสู่มาตุภูมิด้วยความปลอดภัยและอบอุ่น

คุณกำลังดู: RTAF 230 ทอ.นำ 36 คนไทยและผู้เสียชีวิตจากตุรกี ถึงไทยโดยสวัสดิภาพ

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด