รัฐบาลห่วงนักลงทุนดิจิทัล เตือนประชาชนระวังตกเป็นเหยื่อหลอกลงทุนคริปโต

รัฐบาลห่วงนักลงทุนดิจิทัล เตือนประชาชนระวังตกเป็นเหยื่อหลอกลงทุนคริปโต

“ทิพานัน” เตือนระวังตกเป็นเหยื่อหลอกลงทุนคริปโต ชี้ช่องตรวจสอบข้อมูลก่อนตัดสินใจ ย้ำ รัฐบาลห่วงนักลงทุนดิจิทัล กำชับทุกหน่วยงานให้ความรู้สกัดการสูญเสีย

วันที่3กันยายน2565น.ส.ทิพานันศิริชนะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเตือนพี่น้องประชาชนศึกษาข้อมูลให้รอบด้านก่อนตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ทั้งบิตคอยน์และคริปโตเคอร์เรนซีอาจถูกหลอกลวงสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างซึ่งปัจจุบันพบว่ามีกลุ่มผู้เสียหายถูกหลอกให้ลงทุนซื้อขายเหรียญคริปโตฯสูญเงินไปกว่าหลายล้านบาท

น.ส.ทิพานันกล่าวต่อไปว่านักลงทุนควรศึกษาให้รอบคอบก่อนการลงทุน และตรวจสอบว่าผู้ขายอยู่ในข่ายที่ต้องได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)หรือไม่หากเข้าข่ายได้รับอนุญาตแล้วหรือยังโดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับใบอนุญาตได้ที่www.sec.or.thหรือทางแอปพลิเคชันSEC Check Firstหากมีข้อสงสัยสามารถโทรปรึกษาได้ที่ศูนย์บริการประชาชนก.ล.ต.หมายเลข 1207ที่สำคัญควรตรวจสอบชื่อเว็บไซต์และรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจให้ครบถ้วนทุกตัวอักษรเพื่อป้องกันมิจฉาชีพปลอมแปลงและสามารถแจ้งความในคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีผ่านทางเว็บไซต์www.thaipoliceonline.com หรือเดินทางไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศรวมทั้งติดตามข้อมูลข่าวสารของทางการเกี่ยวกับการหลอกลวงลงทุน

ทั้งนี้ รัฐบาลยังยืนยันว่าสนับสนุนการลงทุนด้านดิจิทัลเพื่อความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจโดยปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายที่กำกับดูแลการออกและเสนอขายสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทยโดยตรงคือพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลพ.ศ.2561เพื่อคุ้มครองผู้ลงทุนลดความเสี่ยงจากการถูกหลอกหรือถูกเอาเปรียบสร้างความชัดเจนในการกำกับดูแลให้ผู้ที่ต้องการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลนี้โดยสุจริตสามารถทำได้และป้องกันการฟอกเงินหรือใช้สินทรัพย์ดิจิทัลในทางไม่สุจริตและเพื่อให้สามารถนำเทคโนโลยีมาทำให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้ก็จะมีโทษทางอาญาโดยฐานความผิดและอัตราโทษเทียบเคียงได้กับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และยังมีการนำบทบัญญัติเกี่ยวกับมาตรการลงโทษทางแพ่งมาบังคับเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายนี้ด้วย

รัฐบาลมีความห่วงใยเป็นอย่างมากมีการกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการป้องปรามและเร่งให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อความรู้ความเข้าใจหลีกเลี่ยงไม่ให้เผชิญความเสี่ยงจนเกิดการสูญเสียรวมทั้งตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ”.

คุณกำลังดู: รัฐบาลห่วงนักลงทุนดิจิทัล เตือนประชาชนระวังตกเป็นเหยื่อหลอกลงทุนคริปโต

หมวดหมู่: ข่าวเศรษฐกิจ/ธุรกิจ

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด