รัฐบาล กำหนดแนวทางควบคุม ตัดตอน นำเข้าสาร กระบวนการผลิตสารเสพติด

รัฐบาล กำหนดแนวทางควบคุม ตัดตอน นำเข้าสาร กระบวนการผลิตสารเสพติด

ครม.รับทราบ กำหนดแนวทางควบคุม นำเข้าสารโซเดียมไซยาไนด์ สารเบนซิลคลอไรด์ และสารเบนซิลไซยาไนด์ ตัดตอนกระบวนการผลิตยาเสพติด

วันที่ 1 พ.ย. นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ว่า ครม.รับทราบแนวทางการควบคุมสารโซเดียมไซยาไนด์ สารเบนซิลคลอไรด์ และสารเบนซิลไซยาไนด์ ซึ่งเป็นสารที่นำไปใช้ในกระบวนการผลิตยาเสพติด เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล หลังเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงที่จังหวัดหนองบัวลำภู สำหรับแนวทางการควบคุมสารโซเดียมไซยาไนด์ สารเบนซิลคลอไรด์ และสารเบนซิลไซยาไนด์ มีดังนี้

1. ระงับการส่งออก และชะลอการนำเข้าสารโซเดียมไซยาไนด์ และสารเบนซิลไซยาไนด์ ไว้ก่อน เพื่อปรับปรุงวิธีการพิจารณาการอนุญาตการนำเข้าและส่งออก โดยจะอนุญาตให้นำเข้าและส่งออกตามปริมาณการใช้จริง ซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จะได้ดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาอนุญาตเป็นรายๆ ไป

2. กรมโรงงานอุตสาหกรรม จะดำเนินการควบคุมการใช้สารโซเดียมไซยาไนด์ สารเบนซิลคลอไรด์ และสารเบนซิลไซยาไนด์ โดยการกำหนดให้ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก และผู้ซื้อ (End Use) ต้องยืนยันตัวตนโดยการลงทะเบียน เพื่อควบคุมปริมาณและการติดตามการใช้สารดังกล่าว

นางสาวรัชดา กล่าวด้วยว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ใช้สารโซเดียมไซยาไนด์ ภายในประเทศประมาณ 141 ราย มีปริมาณการใช้ภายในประเทศประมาณ 300 ตันเศษ (ไม่รวมการใช้ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่) ส่วนสารเบนซิลไซยาไนด์ ภายหลังปี พ.ศ. 2560 ยังไม่มีการนำเข้ามาใช้ในประเทศ

คุณกำลังดู: รัฐบาล กำหนดแนวทางควบคุม ตัดตอน นำเข้าสาร กระบวนการผลิตสารเสพติด

หมวดหมู่: การเมือง

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด