รัฐถูกกล่าวหาขายชาติตลอด “วิษณุ” ลั่นเล็งห้ามต่างด้าวถือครองที่ดินติดกัน

รัฐถูกกล่าวหาขายชาติตลอด “วิษณุ” ลั่นเล็งห้ามต่างด้าวถือครองที่ดินติดกัน

“วิษณุ” ชี้กฎกระทรวงมหาดไทย ให้ต่างชาติถือครองที่ดิน และบ้านพักได้ 1 ไร่ ยังไม่บังคับใช้ ลั่นทุกอย่างยังแก้ไขได้ เตรียมรวบรวมข้อเสนอแนะ ข้อกังวลมาประมวลอีกครั้ง และส่งให้กฤษฎีกาแก้ไข เล็งห้ามซื้อที่ดินติดกัน ป้องกันครอบครองที่ผืนใหญ่ ด้านคลังขอศึกษารายละเอียดก่อน แต่ไม่กังวล เหตุกำหนดกลุ่มเป้าหมายชัดเจน

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงการแก้ไขการได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าว ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และการลงทุนโดยการดึงดูดคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย พ.ศ. ...ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอร่างกฎกระทรวงให้ต่างชาติถือครองที่ดิน 1 ไร่ โดยต้องลงทุนในประเทศไทย 40 ล้านบาท และคงเงินลงทุน 3 ปี ว่า การแก้ไขกฎกระทรวงดังกล่าวยังไม่ได้ประกาศใช้ ขณะนี้รัฐบาลอยู่ระหว่าง ให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา และปรับปรุงรายละเอียดกฎหมายก่อนนำกลับ มาเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) อีกครั้ง

“ในขั้นตอนการแก้ไขทบทวนร่างกฎกระทรวงของคณะกรรมการกฤษฎีกานั้น รัฐบาลจะรับเอาข้อเสนอทุกอย่างมาพิจารณาถึงความเหมาะสม เพื่อให้กฎกระทรวงที่จะบังคับใช้ มีความสมบูรณ์มากที่สุด โดยจะรับข้อเสนอทั้งหมดมาพิจารณาอีกครั้งทั้งเรื่องจำนวนวงเงินลงทุน จากที่ร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ได้กำหนดให้ต้องลงทุนในไทยไม่ต่ำกว่า 40 ล้านบาท ซึ่งมีข้อเสนอให้เพิ่มเงินลงทุนในไทยมากขึ้น รวมถึงการคงระยะเวลาการลงทุน ในไทย จากที่ ครม.เห็นชอบให้คงเงินลงทุนไว้ไม่ต่ำกว่า 3 ปี รวมทั้งข้อเสนอที่กำหนดว่า ไม่ให้ชาวต่างชาติถือครองที่ดินแล้วขายต่อเปลี่ยนมือ ก็กำลังพิจารณา และไม่ให้ซื้อที่ดินแปลงใกล้กัน เพื่อป้องกันการถือครองที่ดินขนาดใหญ่ของต่างชาติด้วย”

นายวิษณุกล่าวว่า กฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายที่มีมาตั้งแต่ปี 2545 เมื่อสถานการณ์ในปัจจุบันเปลี่ยนไปรัฐบาลก็เห็นสมควรว่า จะหยิบกฎหมายมาปรับปรุงอีกครั้ง เพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติในกลุ่มที่มีความสามารถ และทักษะสูง ส่วนปัญหานอมินีคนไทยที่ถือครองที่ดินแทนคนต่างชาตินั้น มีมาตลอด อาจจะบอกว่ามีตั้งแต่ปี 2470 ซึ่งหากไปดูแล้ว การครอบครองที่ดินตั้งแต่มีกฎหมายลักษณะนี้ แม้จะบอกว่าต่างชาติ ที่ครอบครองได้ตามกฎหมาย 1 ไร่มีเพียง 8 รายเท่านั้น แต่หากดูเงื่อนไขอื่นๆ เช่น การครอบครองที่ดิน 100-200 ตารางวา ก็มีหลายรายอยู่แล้ว

“ทุกครั้งที่หยิบยกกฎหมายลักษณะนี้มาพิจารณา ก็จะมีข้อกล่าวหาเรื่องการขายชาติมาตลอด ผมเห็นมาตลอด ตั้งแต่สมัยอยู่ในรัฐบาล พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ ที่โดนต่อต้านก็ถอนไป มาสมัยรัฐบาลทักษิณ ทำกฎหมายเรื่องนี้จนสำเร็จ และมาถึงรัฐบาลนี้ก็หยิบกฎหมายนี้มาปรับแก้ไขใหม่อีก ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งทุกอย่างยังแก้ไขได้”

ด้านนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า กระทรวงการคลังยังไม่ทราบรายละเอียดของร่างกฎกระทรวงมหาดไทย ให้ต่างชาติศักยภาพสูงเข้ามาลงทุนในประเทศไทย 40 ล้านบาท เพื่อแลกกับการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินไม่เกิน 1 ไร่ ต้องพิจารณาว่า แตกต่างจากกฎหมายเดิมหรือไม่ เนื่องจากในอดีต ช่วงที่ประเทศไทยเผชิญวิกฤติต้มยำกุ้งปี 2540 ต้องการเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติ จึงเปิดให้ต่างชาติถือครองที่ดินได้ รวมถึงเปิดให้ต่างชาติลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น ต้องดูรายละเอียดของกฎหมายก่อน จึงจะให้ความเห็นได้

“ผมยังไม่เห็นรายละเอียดร่างกฎหมาย แต่กฎหมายที่ออกมาเป็นการกำหนดเฉพาะกลุ่ม เมื่อเทียบกับที่ผ่านมา จึงยัง ไม่กล้าสรุปในรายละเอียด ที่จะออกมา และไม่เห็นเอกสารในการถามความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเสนอ เข้า ครม. แต่เท่าที่ติดตามจากข่าว ไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องที่กังวล เนื่องจากมีการกำหนดกลุ่มไว้ชัดเจนแล้ว”.

คุณกำลังดู: รัฐถูกกล่าวหาขายชาติตลอด “วิษณุ” ลั่นเล็งห้ามต่างด้าวถือครองที่ดินติดกัน

หมวดหมู่: ข่าวเศรษฐกิจ/ธุรกิจ

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด