ร้อนเกินต้าน GISTDA เผยจุดความร้อนไทยวานนี้ พุ่งขึ้นกว่าเดิม 4.3 พันจุด

ร้อนเกินต้าน GISTDA เผยจุดความร้อนไทยวานนี้ พุ่งขึ้นกว่าเดิม 4.3 พันจุด

GISTDA เผยข้อมูลจุดความร้อนไทยวานนี้ สูงสุดถึง 4.3 พันจุด ในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้าน "พม่า" นำลิ่ว 1.2 หมื่นจุด


วันที่ 26 มีนาคม 2566 มีรายงานว่า GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ของวันที่ 25 มีนาคม 2566 ไทยพบจุดความร้อนสูงขึ้นกว่าเดิมมากถึง 4,376 จุด ในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างพม่าขึ้นแซงสูงสุดถึง 12,581 จุด ตามด้วย สปป.ลาว 8,535 จุด กัมพูชา 744 จุด เวียดนาม 720 จุด และมาเลเซีย 31 จุด

สำหรับจุดความร้อนในประเทศไทย ส่วนใหญ่พบในพื้นป่าอนุรักษ์ 2,103 จุด, พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 1,502 จุด, พื้นที่เกษตร 364 จุด, พื้นที่ชุมชนอื่นๆ 196 จุด, พื้นที่เขต สปก. 193 จุด, และพื้นที่ริมทางหลวง 18 จุด

ในส่วนของจังหวัดที่พบจุดความร้อนมากที่สุด 3 อันดับ คือ แม่ฮ่องสอน 609 จุด, น่าน 439 จุด และ กาญจนบุรี 322 จุด

สิ่งหนึ่งที่ต้องเฝ้าระวังที่มักจะมากับเหตุการณ์ไฟป่าและจุดความร้อนคือ PM 2.5 สถานการณ์การจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านอาจส่งผลให้เกิด PM 2.5 ได้ในพื้นที่บริเวณชายแดนเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากประแสลมที่จะพัดผ่านเข้ามา ปัญหาไฟป่าหมอกควัน ส่งผลกระทบให้กับระบบต่างๆ ของประเทศมาโดยตลอด โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ดังนั้น ในอนาคตอันใกล้นี้ ประเทศไทยกำลังจะได้ใช้ระบบ THEOS-2 อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่ง 1 ในภารกิจสำคัญของระบบนี้ คือการสำรวจ วิเคราะห์ และติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้น ได้อย่างทันท่วงทีและแม่นยำ เพื่อการสนับสนุนข้อมูลสำคัญให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำข้อมูลไปใช้วางแผน ป้องกัน บรรเทา และแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น

คุณกำลังดู: ร้อนเกินต้าน GISTDA เผยจุดความร้อนไทยวานนี้ พุ่งขึ้นกว่าเดิม 4.3 พันจุด

หมวดหมู่: สังคม

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด