รองโจ๊ก รายงานผลการดำเนินงาน-แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

เมื่อวันที่ 31 มกราคม ที่ห้องประชุมศรียานนท์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(รองผบ.ตร.) ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว ป้องกันและ...

รองโจ๊ก รายงานผลการดำเนินงาน-แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

เมื่อวันที่ 31 มกราคม ที่ห้องประชุมศรียานนท์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และภาคประมง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ เพื่อให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น จึงมีการประชุมหารือแนวทางการแสวงหาความร่วมมือระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานต่อต้านยาเสพติดและอาชญากรรมต่างประเทศประจำประเทศไทย

พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวรายงานผลการดำเนินการค้ามนุษย์ หัวข้อดังนี้ รูปแบบการค้ามนุษย์ในปีปัจจุบัน สถิติคดีค้ามนุษย์และค้าประมง ความสำเร็จการดำเนินคดีในแต่ละชั้น (ตำรวจ ศาล อัยการ) การดำเนินคดีเจ้าที่รัฐ สถิติคดีค้าแรงงานในภาคประมง และผลสำเร็จการดำเนินคดีระหว่างประเทศ ซึ่งหน่วยงานต่อต้านยาเสพติดและอาชญากรรมต่างประเทศประจำประเทศไทย มีการกล่าวให้ความเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูลดังต่อไปนี้ สถานการณ์การค้ามนุษย์ในปัจจุบัน หรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระดับนานาชาติ การเปลี่ยนแปลงทางด้านการบังคับใช้กฎหมายในระดับนานาชาติ ความขัดข้องและข้อเสนอแนะในการทำงานร่วมกัน เพื่อให้การทำงานร่วมกันระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หน่วยงานต่อต้านยาเสพติดและอาชญากรรมต่างประเทศประจำประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐในประเทศไทย ได้แก่ สำนักงานอัยการสูงสุด กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) สมาคมรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงาน NGOs ทำงานร่วมกันในด้านการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คุณกำลังดู: รองโจ๊ก รายงานผลการดำเนินงาน-แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

หมวดหมู่: อาชญากรรม

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด