สำนักงานการวิจัยแห่งชาติใช้สื่อดิจิทัลยกระดับสูงวัย

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติใช้สื่อดิจิทัลยกระดับสูงวัย

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผอ.สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดเผยว่า ตั้งแต่ปี 2565 ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้เปลี่ยนผ่านสู่การเป็นสังคมผู้สูงวัยที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปอย่างสมบูรณ์แล้ว คิดเป็นตัวเลข 11.8 ล้านคน หรือ 17.9 % ของจำนวนประชากรทั้งหมด 66 ล้านคน และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ที่ผ่านมา วช.ให้ความสำคัญอย่างมากในการเตรียมคนไทยก้าวสู่การเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข เนื่องจากเป็นวัยที่มีเวลาพักผ่อน พร้อมเดินทางไปท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยเรื่อง “การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการใช้สื่อดิจิทัลในการสนับสนุนการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาวะสำหรับผู้สูงอายุ” ของ ดร.ชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ด้าน ดร.ชวาลศักดิ์กล่าวว่า องค์ความรู้ด้านการใช้สื่อดิจิทัลในการสนับสนุนการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาวะสำหรับผู้สูงอายุ เป็นเครื่องมือช่วยในการถอดองค์ความรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ในรูปแบบของการจัดทำคู่มือ การฝึกอบรมการใช้งานแอป พลิเคชัน การจัดทำคู่มือการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันอย่างง่าย คู่มือการสืบค้นข้อมูลการท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงอายุ และคู่มือการสร้างงานกราฟิกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในผู้สูงอายุ เป็นต้น.

คุณกำลังดู: สำนักงานการวิจัยแห่งชาติใช้สื่อดิจิทัลยกระดับสูงวัย

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด