ศาลสั่งจำคุก เพนกวิน-พวก3 คน 2 เดือน ปรับ11,300 บาท ชุมนุมหน้าสน.บางเขน 7 ส.ค. 63

ศาลเเขวงดอนเมืองสั่งจำคุกเพนกวินกับพวก รวม 4 คน ชุมนุมหน้า สน.บางเขนให้กำลังใจ อานนท์-ไมค์ 7 ส.ค.63 คนละ2 เดือนปรับ 11,300 บาทรอลงอาญา 1 ปี ส่วนอีก3 คนโดนโทษปรับ เมื่อวันที่ 12 กันยายน ที่ศาลเเขว...

ศาลสั่งจำคุก เพนกวิน-พวก3 คน  2 เดือน ปรับ11,300 บาท ชุมนุมหน้าสน.บางเขน 7 ส.ค. 63

ศาลแขวงดอนเมืองสั่งจำคุกเพนกวินกับพวก รวม 4 คน ชุมนุมหน้า สน.บางเขน ให้กำลังใจอานนท์-ไมค์ 7 ส.ค.63 คนละ 2 เดือน ปรับ 11,300 บาท รอลงอาญา 1 ปี ส่วนอีก 3 คน โดนโทษปรับ

เมื่อวันที่ 12 กันยายน ที่ศาลแขวงดอนเมือง ศาลอ่านคำพิพากษาในคดีที่พนักงานอัยการสํานักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง 9 (แขวงดอนเมือง) ยื่นฟ้อง 1.นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ 2.นายชาติชาย แกดำ 3.น.ส.ภัสราวลี ธนกิจวิบูลย์ผล 4.นายสิรภพ พุ่มพึ่งพุทธ 5.น.ส.สุวรรณา ตาลเหล็ก 6.น.ส.ศุกรียา วรรณานุวัฒน์ 7.นายภัทรพงศ์ น้อยผาง ในความผิดต่อ พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ, ความผิดต่อ พ.ร.บ.ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง, ความผิดต่อ พ.ร.บ.จราจรทางบก (2 สำนวนรวมกัน)

จากกรณีชุมนุมหน้า สน.บางเขน คืนวันที่ 7 ส.ค.2563 เพื่อให้กำลังใจ นายภาณุพงศ์ จาดนอก และนายอานนท์ นำภา ซึ่งถูกจับกุมตามหมายจับในคดีการชุมนุม “เยาวชนปลดแอก”

โดยศาลพิพากษาว่า จำเลยทั้ง 7 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 368 วรรคหนึ่ง และจำเลยที่ 1-3 และที่ 6 มีความผิดตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะฯ มาตรา 8(1), 10 วรรคหนึ่ง, 27, 28 พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ มาตรา 114 วรรคหนึ่ง, 148 (เดิม) พ.ร.บ.ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงฯ มาตรา 4 วรรคหนึ่ง, 9 วรรคหนึ่ง

การกระทำของจำเลยที่ 1-3 และที่ 6 เป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานร่วมกันเป็นผู้จัดการชุมนุมสาธารณะไม่แจ้งการชุมนุมต่อผู้รับแจ้ง ปรับคนละ 2,000 บาท ฐานร่วมกันเป็นผู้จัดการชุมนุมสาธารณะกีดขวางทางเข้าออก หรือรบกวนการปฏิบัติงานหรือการใช้บริการสถานที่ที่ทำการหน่วยงานของรัฐ จำคุกคนละ 3 เดือน และปรับคนละ 6,000 บาท ฐานร่วมกันเป็นผู้จัดการชุมนุมสาธารณะกระทำการด้วยประการใดๆ ในลักษณะเป็นการกีดขวางการจราจร ปรับคนละ 300 บาท ฐานร่วมกันเป็นผู้จัดการชุมนุมสาธารณะทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงด้วยกำลังไฟฟ้าโดยไม่ได้รับอนุญาต ปรับคนละ 150 บาท และฐานไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงาน ปรับจำเลยทั้ง 7 คนละ 4,500 บาท ทางนำสืบของจำเลยทั้ง 7 เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้คนละหนึ่งในสามทุกกระทง

จำเลยที่ 1-3 และที่ 6 ฐานร่วมกันเป็นผู้จัดการชุมนุมสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย คงปรับคนละ 4,000 บาท ฐานร่วมกันเป็นผู้จัดการชุมนุมสาธารณะกีดขวางทางเข้าออก หรือรบกวนการปฏิบัติงานหรือการใช้บริการสถานที่ที่ทำการหน่วยงานของรัฐ จำคุกคนละ 2 เดือน และปรับคนละ 4,000 บาท ฐานร่วมกันเป็นผู้จัดการชุมนุมสาธารณะกระทำการด้วยประการใดๆ ในลักษณะเป็นการกีดขวางการจราจร คงปรับคนละ 200 บาท ฐานร่วมกันเป็นผู้จัดการชุมนุมสาธารณะทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงด้วยกำลังไฟฟ้าโดยไม่ได้รับ อนุญาต คงปรับคนละ 100 บาท และฐานไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานคงปรับจำเลยทั้ง 7 คนละ 3,000 บาท

รวมจำคุกจำเลยที่ 1-3 และ 6 คนละ 2 เดือน และปรับคนละ 11,300 บาท ไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 1-3 และ 6 เคยรับโทษจำคุกมาก่อน โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 1 ปี ข้อหาอื่นสำหรับจำเลยที่ 4, 5 และ 7 ให้ยก

คุณกำลังดู: ศาลสั่งจำคุก เพนกวิน-พวก3 คน 2 เดือน ปรับ11,300 บาท ชุมนุมหน้าสน.บางเขน 7 ส.ค. 63

หมวดหมู่: อาชญากรรม

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด