ศาล สั่ง ป.ป.ช. เปิดรายงานไต่สวนคดี “บิ๊กป้อมยืมนาฬิกาเพื่อน” ใน 15 วัน

ศาล สั่ง ป.ป.ช. เปิดรายงานไต่สวนคดี “บิ๊กป้อมยืมนาฬิกาเพื่อน” ใน 15 วัน

ศาลปกครองสูงสุด สั่ง ป.ป.ช. เปิดเผยรายงานการไต่สวนคดี “บิ๊กป้อมยืมนาฬิกาเพื่อน” ภายใน 15 วัน ตามที่นายวีระ สมความคิด ร้องขอ ตามที่คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ ได้มีคำวินิฉัย ให้เปิดเผยข้อมูล

วันที่ 21 เม.ย. 66 ศาลปกครองสูงสุดสุด มีคำพิพากษาให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยรายงานการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเอกสารทั้งหมด ที่เกี่ยวข้องกับการไต่สวนคดี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรทราบ กรณีไม่แสดงว่า มีนาฬิกาข้อมือและแหวนประดับหลายรายการ ของ ป.ป.ช. รวมทั้งความคิดเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. ทุกคน ที่รับผิดชอบในการไต่สวนดังกล่าว และรายงานการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย ให้แก่ นายวีระ สมความคิด ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ศาลปกครองสูงสุด มีคำพิพากษา

โดยศาลปกครองสูงสุด ให้เหตุผลว่า เมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ ได้มีคำวินิฉัยให้ สำนักงาน ป.ป.ช. และ ป.ป.ช. เปิดเผยข้อมูลรายงานการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการไต่สวนคดี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินอันเป็นเท็จ ตามคำขอของนายวีระ สมความคิด และมีผลผูกพันให้สำนักงาน ป.ป.ช. และ ป.ป.ช. ต้องปฏิบัติ ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดังนั้นการที่ สำนักงาน ป.ป.ช. และ ป.ป.ช. ไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่ นายวีระ สมความคิด จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด

คุณกำลังดู: ศาล สั่ง ป.ป.ช. เปิดรายงานไต่สวนคดี “บิ๊กป้อมยืมนาฬิกาเพื่อน” ใน 15 วัน

หมวดหมู่: การเมือง

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด