"สุชาติ" ยก สปส. ดูแลสิทธิประโยชน์แรงงานไทย-ต่างด้าวเท่าเทียม

"สุชาติ" ยก สปส. ดูแลสิทธิประโยชน์แรงงานไทย-ต่างด้าวเท่าเทียม

รมว.แรงงาน เผยประกันสังคมดูแลสิทธิประโยชน์แรงงานไทยและต่างด้าวเท่าเทียม สร้างความยุติธรรมผู้ประกันตน


เมื่อวันที่ 21 ม.ค.66 นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน กล่าวภายหลังต้อนรับ นายอาทิตย์ อิสโม ประธานคณะกรรมการอุทธรณ์ สำนักงานประกันสังคม และคณะ ในโอกาสเข้าพบ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการอุทธรณ์ในปี 2564 - 2565 ณ ห้องจัตุมงคล ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงานว่า ตามที่สำนักงานประกันสังคม มีภารกิจในการคุ้มครองดูแลผู้ประกันตนและลูกจ้าง ไม่ว่าจะเป็นแรงงานไทยหรือแรงงานต่างด้าวให้ได้รับสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองอย่างเท่าเทียมกันตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้แรงงานทุกคน ทุกกลุ่มมีหลักประกันทางสังคมที่มั่นคงนั้น แต่การดำเนินการดังกล่าวพบว่าในแต่ละปีมีเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนจากนายจ้าง ผู้ประกันตนเข้ามาหลายกรณี สำนักงานประกันสังคมจึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์ ขึ้นตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 เพื่อให้บอร์ดนี้มีหน้าที่ในการพิจารณาอุทธรณ์ของนายจ้าง ผู้ประกันตนหรือบุคคลอื่นใด ที่ยังไม่พอใจในคำสั่งของเลขาธิการหรือของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งการตามอำนาจหน้าที่การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการอุทธรณ์ ซึ่งเป็นองค์กรที่มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ที่จัดตั้งขึ้นในรูปแบบคณะกรรมการ มีผู้ทรงคุณวุฒิ และตัวแทนนายจ้าง ลูกจ้าง ในลักษณะไตรภาคีนายสุชาติ กล่าวต่อว่า กระทรวงแรงงานขอขอบคุณคณะกรรมการอุทธรณ์ที่ได้ดำเนินงานร่วมกันในการช่วยเหลือดูแลสิทธิประโยชน์ของพี่น้องผู้ใช้แรงงาน ตนขอชื่นชมคณะกรรมการอุทธรณ์ชุดนี้ที่ได้ดำเนินการวินิจฉัยอุทธรณ์ภายใต้หลักการ Balance ความรู้สึกประชาชน เพื่อสร้างความยุติธรรม ภายใต้หลักมนุษยธรรม และสร้างความเสมอภาคเท่าเทียมให้เกิดประโยชน์สูงสุดในสังคม ทั้งในส่วนของนายจ้าง ลูกจ้าง และพี่น้องผู้ใช้แรงงาน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ภายใต้การนำของท่าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ที่จะมุ่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติให้แข็งแรง ประเทศชาติแข็งแรง และประชาชนมีความมั่นคงในชีวิตด้าน นายอาทิตย์ อิสโม ประธานคณะกรรมการอุทธรณ์ สำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า บอร์ดคณะกรรมการอุทธรณ์ได้เข้าพบท่านสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน เพื่อรายการผลการดำเนินงานของคณะกรรมการอุทธรณ์ในปี 2564-2565 ที่ผ่านมา รวมทั้งรับมอบนโยบายในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นแนวทางการในการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ของนายจ้างและผู้ประกันตนทุกสัญชาติเพื่อดูแลรักษาสิทธิประโยชน์ให้ได้รับความเป็นธรรมและสร้างความมั่นคงภายใต้กรอบกฎหมายต่อไป

คุณกำลังดู: "สุชาติ" ยก สปส. ดูแลสิทธิประโยชน์แรงงานไทย-ต่างด้าวเท่าเทียม

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด