สจล.ดันนวัตกรรมไทยสู่เวทีระดับโลก

สจล.ดันนวัตกรรมไทยสู่เวทีระดับโลก

ที่ศูนย์ KMTIL Creator Space อาคารทรูดิจิทัลพาร์ค รศ.ดร.คมสัน มาลีสี รักษาการอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดเผยว่า สจล.กำหนดวิสัยทัศน์และผลักดันให้ สจล. เดินหน้าสู่การเป็นผู้นำนวัตกรรมระดับโลก หรือ The World’s Master of Innovation โดยร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน อุตสาหกรรม ส่งเสริมให้นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร สร้างสรรค์นวัตกรรม และได้รวบรวมนวัตกรรมที่มีอยู่จัดงาน KMITL INNO VATION EXPO 2023 วันที่ 27-29 เม.ย.2566 นี้ ที่ สจล. โดยนำนวัตกรรม 1,111 ชิ้นงานมาจัดแสดง

รศ.ดร.คมสันกล่าวว่า สำหรับนวัตกรรมที่ โดดเด่นในงาน ได้แก่ การนำกราฟีน มาเป็นส่วนผสมในนวัตกรรมต่างๆ ทั้งนี้กราฟีน เป็นวัสดุแห่งอนาคตที่มีราคาสูง แข็งแกร่งกว่าเพชรและเหล็กกล้าถึง 200 เท่า ราคาในตลาดโลก กิโลกรัมละ 10 ล้านบาท ทั้งนี้ สจล.สามารถผลิตได้เองเดือนละ 15 กิโลกรัม ทดแทน การนำเข้าได้ และนำไปผลิตนวัตกรรมต่างๆได้ เช่น แบตเตอรี่ กราฟีน ที่มีประสิทธิภาพสูงใช้ได้กับรถยนต์ไฟฟ้า มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า เป็นต้น และนำกราฟีนผสมกับผ้าไหมไทย รวมทั้งนำไปเป็นส่วนประกอบการผลิตอุปกรณ์ทางการทหาร เสื้อเกราะ โดรนน้ำหนักเบา เป็นต้น.

คุณกำลังดู: สจล.ดันนวัตกรรมไทยสู่เวทีระดับโลก

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด