แท็ก "sight for kids"

ฉลองครบรอบ 20 ปี โครงการ “Sight For Kids” ส่งมอบคุณภาพสายตาให้เด็กไทยกว่า 5 ล้านคน

โครงการ “Sight For Kids” ดำเนินงานมานานกว่า 20 ปี เพื่อส่งต่อการดูแลแก้ไขปัญหาเรื่องความบกพร่องทางสายตาในเยาวชนไทย คัดกรองนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นในโรงเรียน ปีละ 200,000 คน