สุขภาพจิต นศ.เสี่ยงซึมเศร้า เครียดสูง อว.-สธ.สางปัญหา 38 มรภ. 9 มทร.สำเร็จ

ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีการแถลงข่าวความสำเร็จ “โครงการคู่เครือข่ายดูแลจิตใจ ก้าวสู่คนไทยคุณภาพ” ความร่วมมือระหว่าง อว.กับกระทรวงสาธารณสุข

สุขภาพจิต นศ.เสี่ยงซึมเศร้า เครียดสูง อว.-สธ.สางปัญหา 38 มรภ. 9 มทร.สำเร็จ

เมื่อวันที่ 22 มี.ค. ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มีการแถลงข่าวความสำเร็จ “โครงการคู่เครือข่ายดูแลจิตใจ ก้าวสู่คนไทยคุณภาพ” ความร่วมมือระหว่าง อว.กับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) โดย ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัด อว. กล่าวว่า โครงการคู่เครือข่ายดูแลจิตใจ ก้าวสู่คนไทยคุณภาพ ดำเนินการในปี 2565 เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) 38 แห่ง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) 9 แห่งกับกรมสุขภาพจิต เพื่อขับเคลื่อนการดูแลช่วยเหลือทางด้านจิตใจแก่นักศึกษา ทั้งนี้ นักศึกษาอยู่ในช่วงวัย 18-22 ปี เป็นช่วงรอยต่อชีวิตนักศึกษากับการออกไปทำงานเมื่อจบการศึกษาทำให้มีความเครียดสำหรับการปรับตัวเพื่อออกสู่สังคม โดยผลการดำเนินงานระหว่าง มรภ. 38 แห่งและ มทร. 9 แห่งกับกรมสุขภาพจิตได้ผลดีมาก มีการคัดกรองและดูแลสุขภาพจิตนักศึกษากว่า 2 หมื่นคนและมีประมาณ 2 พันคนที่สามารถช่วยให้สุขภาพจิตและจัดการกับปัญหาความเครียดได้ดีขึ้น มีประมาณ 300 ราย ต้องส่งต่อให้แพทย์ดูแลและหลังจากนี้จะขยายผลไปยังสถาบันการศึกษาอื่นๆต่อไป

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวว่า ผลสำเร็จของโครงการฯพบว่า มรภ.ทั้ง 38 แห่ง มีโรงพยาบาลคู่เครือข่ายสังกัดสำนักงานปลัด สธ.เป็นคู่เครือข่าย 51 แห่ง และ มทร.ทั้ง 9 แห่ง มีโรงพยาบาลสังกัด สป.เป็นคู่เครือข่าย 14 แห่ง ทั้งนี้ มีแนวทางการส่งเสริมป้องกันและดูแลส่งต่อตามระบบสาธารณสุขที่เบิกจ่ายได้ตามสิทธิ์ พร้อมมีการจัดทำแผนเผชิญเหตุกรณีเหตุวิกฤติของนักศึกษาอีกด้วย

พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า จากการประเมินสุขภาพจิตด้วย Mental Health Check In (MHCI) ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2565 ถึงปัจจุบันพบว่าเยาวชนกลุ่มมหาวิทยาลัย อายุ 19-24 ปี 26,887 ราย มีความเสี่ยงซึมเศร้าร้อยละ 25.68 มีความเครียดสูง ร้อยละ 19.21 ภายหลังดำเนินโครงการฯ เมื่อวันที่ 11 ก.ค.2565 เป็นต้นมา ได้คัดกรองและดูแลสุขภาพจิตนักศึกษาไปแล้ว 23,740 ราย ในจำนวนนี้ไม่พบความเสี่ยงปัญหาสุขภาพจิต 18,066 ราย แต่พบผู้มีความเสี่ยงปัญหาสุขภาพจิต 5,235 ราย ซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือด้านสุขภาพจิต (กลุ่มสีเหลือง) 1,630 ราย โดยขณะนี้มีจำนวนนักศึกษาที่ได้รับการดูแลช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตจนดีขึ้นแล้ว 1,166 ราย อย่างไรก็ดีในกลุ่มนี้พบจำนวนนักศึกษาความเสี่ยงที่จำเป็นต้องส่งต่อให้แพทย์ดูแล (กลุ่มสีแดง) ทั้งสิ้น 399 ราย ซึ่งขณะนี้สุขภาพจิตดีขึ้นแล้ว 232 ราย.

คุณกำลังดู: สุขภาพจิต นศ.เสี่ยงซึมเศร้า เครียดสูง อว.-สธ.สางปัญหา 38 มรภ. 9 มทร.สำเร็จ

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด