สกสค.แจงจัดพิมพ์ตำราเรียนปี 2566 ตามแผน

สกสค.แจงจัดพิมพ์ตำราเรียนปี 2566 ตามแผน

ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สกสค.) เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการ สกสค. ว่า ที่ประชุมรับทราบผลการจัดพิมพ์ตำราเรียนขององค์การค้าของ สกสค.ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งขณะนี้องค์การค้าฯจัดการประมูลเพื่อคัดเลือกสำนักพิมพ์ที่จะจัดพิมพ์หนังสือเรียนเรียบร้อยแล้ว มีบริษัทที่ผ่านการประมูลจำนวนทั้งสิ้น 5 บริษัท ขณะนี้ได้ทำสัญญาจ้างกับทั้ง 5 บริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางองค์การค้าของ สกสค.ได้รายงานการจัดพิมพ์หนังสือเรียนให้ที่ประชุมได้ทราบว่าทุกอย่างได้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ คาดว่าจะส่งหนังสือให้โรงเรียนต่างๆได้ไม่เกินวันที่ 2 พ.ค.2566 ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 อย่างแน่นอน

ส่วนประเด็นที่เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน สกสค.ได้ทวงถามเรื่องเงินโบนัสในการทำงานที่ยังไม่ได้รับนั้น ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าขณะนี้สำนักงาน สกสค.อยู่ระหว่างการดำเนินการ ทั้งนี้จะเร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ได้รับเงินโบนัสดังกล่าวโดยเร็วที่สุด.

คุณกำลังดู: สกสค.แจงจัดพิมพ์ตำราเรียนปี 2566 ตามแผน

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด