“สมชัย” เขียนจดหมายถึง “นายกฯป้อม” หนุนแก้ รธน.ม.272 ปิดสวิตช์ ส.ว.

“สมชัย” เขียนจดหมายเปิดผนึกถึง “นายกฯป้อม” ขอเสียงสนับสนุนอย่างจริงใจ แก้ไข รธน. มาตรา 272 ปิดสวิตช์ ส.ว.โหวตเลือกนายกฯ

“สมชัย” เขียนจดหมายถึง “นายกฯป้อม” หนุนแก้ รธน.ม.272 ปิดสวิตช์ ส.ว.

เมื่อวันที่ 3 ก.ย.2565 นายสมชัย ศรีสุทธิยากร สมาชิกพรรคเสรีรวมไทย และอดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ทำจดหมายเปิดผนึก ถึง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะรักษาการนายกรัฐมนตรี เรื่อง ขอเสียงสนับสนุนอย่างจริงใจในการแก้รัฐธรรมนูญ มาตรา 272 ดังนี้

เรียน ฯพณฯ รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ

วันที่ 6 และ 7 กันยายน พ.ศ.2565 นี้ ประธานรัฐสภาได้กำหนดให้เป็นวันประชุมร่วมกันของรัฐสภา เพื่อพิจารณาวาระสำคัญเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยในเรื่องด่วน วาระที่ 6 เป็นข้อเสนอในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ของประชาชน 64,151 รายชื่อ เพื่อแก้ไขในบทเฉพาะกาลมาตรา 272 ประเด็นการตัดอำนาจสมาชิกวุฒิสภาในการเลือกนายกรัฐมนตรีในช่วง 5 ปีแรกของรัฐสภา

หลักการแก้ไขดังกล่าว เป็นการทำให้ประเทศคืนสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่เป็นสากลและเคยเป็นหลักปฏิบัติในรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาทุกฉบับ ตลอดจนความจำเป็นที่ต้องมีรัฐบาลที่วุฒิสภาร่วมให้ความเห็นชอบเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการทำงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศนั้นสิ้นสุดลงแล้ว โดยอิงจากรายงานผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2565 ได้ระบุถึงความสำเร็จของการดำเนินงานในทุกเรื่อง และจะสิ้นสุดในปลายปี พ.ศ. 2565 นี้

การแก้ไขรัฐธรรมนูญในประเด็นดังกล่าวนี้ จะมีผลทำให้การลงมติเลือกผู้สมควรเป็นนายกรัฐมนตรีได้กระทำในที่ประชุมของสภาผู้แทนราษฏร โดยพรรคที่มีเสียงข้างมากหรือสามารถรวบรวมเสียงข้างมากจะได้ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐบาลบริหารประเทศ ด้วยความสง่างามและมีเสถียรภาพความมั่นคงที่แท้จริง มิใช่การต้องมีเสียงสนับสนุนจากวุฒิสภาที่เป็นสภาแต่งตั้งและจะครบวาระในเวลาอีกเพียงหนึ่งปีหลังจากปี พ.ศ. 2566

ในฐานะที่ ฯพณฯ เป็นรักษาการนายกรัฐมนตรี และเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ซึ่งเป็นพรรคการเมืองหลักของรัฐบาล และยังเคยมีฐานะเป็นประธานกรรมการสรรหาวุฒิสภาชุดปัจจุบัน จึงใคร่ขอให้ท่านได้แสดงจุดยืนสนับสนุนในการเปลี่ยนแปลงและได้แจ้งจุดยืนดังกล่าวแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรในสังกัดและส่งสัญญาณความปรารถนาในการเปลี่ยนแปลงไปยังฝ่ายต่าง ๆ ที่จะส่วนร่วมในการลงมติที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2565 นี้ด้วย

การดำเนินการของ ฯพณฯ จะเป็นสิ่งบ่งบอกให้ประชาชนเห็นว่า ผู้มีอำนาจในการปกครองประเทศมีความจริงใจในการเปลี่ยนแปลงประเทศไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ และใช้การเลือกตั้งที่เป็นธรรมเป็นทางออกของสังคมเพื่อลดความขัดแย้งที่ดำรงอยู่ในสังคมไทยกว่า 2 ทศวรรษให้สิ้นสุดลง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

สมชัย ศรีสุทธิยากร

คณะผู้รณรงค์แก้ไข ม.272

คุณกำลังดู: “สมชัย” เขียนจดหมายถึง “นายกฯป้อม” หนุนแก้ รธน.ม.272 ปิดสวิตช์ ส.ว.

หมวดหมู่: การเมือง

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด