สนามบินเชียงใหม่ ยกเลิก-เปลี่ยนเวลา 69 เที่ยวบิน เลี่ยงโคมลอยยี่เป็ง

สนามบินเชียงใหม่ ยกเลิก-เปลี่ยนเวลา 69 เที่ยวบิน เลี่ยงโคมลอยยี่เป็ง

สนามบินเชียงใหม่ ประกาศยกเลิก-เปลี่ยนเวลา 69 เที่ยวบิน เลี่ยงโคมลอยยี่เป็ง คุมเข้มเขตปลอดภัยเดินอากาศ กำชับ 6 อำเภอ 16 ตำบล ห้ามปล่อยเด็ดขาด เฝ้าระวังพร้อมส่งทีมตรวจตามเก็บซากโคมลอยในสนามบิน

เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 65 นายวิจิตต์ แก้วไทรเทียม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ช่วงประเพณียี่เป็งของจังหวัดเชียงใหม่ปีนี้ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้ขอความร่วมมือสายการบินต่างๆ พิจารณาปรับเปลี่ยนเวลาทำการบินในช่วงเทศกาล เพื่อลดความเสี่ยง และหลีกเลี่ยงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปล่อยโคมลอย โดยระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2565 มีเที่ยวบินที่แจ้งยกเลิกและเปลี่ยนแปลงเวลาการบินรวมทั้งสิ้น 69 เที่ยวบิน คิดเป็นร้อยละ 31 ของเที่ยวบินที่ทำการบินทั้งหมดในช่วงเวลาดังกล่าว เป็นเที่ยวบินยกเลิกจำนวน 55 เที่ยวบิน และเที่ยวบินที่เปลี่ยนแปลงเวลาทำการบินจำนวน 14 เที่ยวบิน และมีเที่ยวบินพิเศษเพิ่มเติม 6 เที่ยวบิน

อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าสายการบินจะยกเลิกและเปลี่ยนแปลงเวลาทำการบินในช่วงเวลาดังกล่าวแล้ว แต่สนามบินเชียงใหม่ก็ยังเป็นสนามบินสำรองให้อากาศยานที่มีเหตุขัดข้องจำเป็นต้องขอลงจอดฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง ดังนั้นจึงไม่สามารถปล่อยโคมลอยในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศโดยเด็ดขาด หากมีการฝ่าฝืนปล่อยโคมลอยในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ และพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษระดับ 1 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นอกจากนี้ยังห้ามจุดและปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ และพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษระดับ 1 คือ บริเวณแนวขึ้น-ลงสนามบิน ที่อยู่ห่างจากทางขึ้น-ลงของเครื่องบิน ข้างละ 4.6 กิโลเมตร เป็นระยะทางยาว 18.5 กิโลเมตร จากหัวทางวิ่งทั้ง 2 ด้าน ครอบคลุมพื้นที่ในตำบลต่างๆ 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ 16 ตำบล, อำเภอสารภี 5 ตำบล, อำเภอสันทราย 1 ตำบล, อำเภอหางดง 11 ตำบล, อำเภอแม่ริม 5 ตำบล, อำเภอสันป่าตอง 1 ตำบล

ส่วนพื้นที่ที่ไม่ได้อยู่ในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ ขอให้ปฏิบัติตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ โดยอนุญาตให้ปล่อยได้ในคืนวันลอยกระทงเล็กและวันลอยกระทงใหญ่ ระหว่างเวลา 19.00-01.00 น. ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 8 และ 9 พฤศจิกายน 2565 โดยต้องแจ้งขออนุญาตจากนายอำเภอท้องที่ก่อน 30 วัน หลังจากได้รับอนุญาตจากนายอำเภอท้องที่ ต้องแจ้งท่าอากาศยานเชียงใหม่ หรือศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ก่อน 14 วัน เพื่อจะได้ออกประกาศเตือนนักบิน (NOTAM) ต่อไป

ขณะเดียวกันยังได้เพิ่มรอบความถี่ในการตรวจสอบบริเวณพื้นที่ของสนามบินทั้งภายในเขตการบินและนอกเขตการบิน โดยเฉพาะในเขตการบินหรือ Airside จะมีการออกตรวจทางวิ่งทางขับจากเดิมวันละ 4 ครั้ง เป็น 10 ครั้ง เพื่อตรวจเก็บซากโคมที่อาจถูกกระแสลมพัดมาตกในพื้นที่เขตการบิน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังการเก็บโคมลอยและโคมควัน โดยพร้อมออกไปเก็บซากโคมลอยได้ทันที หากได้รับแจ้งจากหอบังคับการบิน หรือจากนักบิน

ทั้งนี้ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและสืบสานประเพณีลอยกระทง ซึ่งเป็นประเพณีที่ดีงามของไทย ขณะเดียวกันก็จำเป็นต้องคำนึงถึงความปลอดภัยต่อผู้โดยสารและอากาศยาน ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการบินและจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นจากนานาชาติ ดังนั้นจึงขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนยึดปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 และประกาศจังหวัดเชียงใหม่ปี 2559 อย่างเคร่งครัดต่อไป.

คุณกำลังดู: สนามบินเชียงใหม่ ยกเลิก-เปลี่ยนเวลา 69 เที่ยวบิน เลี่ยงโคมลอยยี่เป็ง

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด