ศูนย์ข้าวบ้านหนองโบสถ์ฯ จับมือ ศมข.ขอนแก่น แลกเปลี่ยนข้าวคุณภาพดี

ศูนย์ข้าวบ้านหนองโบสถ์ฯ จับมือ ศมข.ขอนแก่น แลกเปลี่ยนข้าวคุณภาพดี

ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองโบสถ์พัฒนา ขอนแก่น จับมือ ศมข.ขอนแก่น แลกเปลี่ยนข้าวคุณภาพดี แม้ว่าไทยส่งออกข้าวเป็นอันดับต้นๆ ของโลก แต่ผลผลิตเฉลี่ยข้าวยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำ ซึ่งเป็นผลจากเกษตรกรขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี จึงเป็นปัญหาสำคัญเร่งด่วนที่กรมข้าวให้ความสำคัญ

เมื่อวันที่ 24 เม.ย.66 นายมงคล จันทร์ประทัด ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น กล่าวว่า ในพื้นที่การผลิตข้าวของจังหวัดขอนแก่น เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ประสบปัญหาด้านการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีในการเพาะปลูก โดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่นมีพื้นที่เป้าหมายในจังหวัดขอนแก่นทั้งหมด 1,838,400 กิโลกรัม และได้ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ในพื้นที่ เกษตรกรให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2566

นายวรวุฒิ นาบำรุง ประธานศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองโบสถ์พัฒนา ตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า กลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองโบสถ์พัฒนา ตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่นนั้น ได้มีการรวมกลุ่มกันระหว่างเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในชุมชนมานานกว่า 12 ปี มีสมาชิก 43 ราย มีพื้นที่การปลูกข้าว จำนวน 600 ไร่ เกษตรกรในพื้นที่ส่วนใหญ่ปลูกข้าวหอมมะลิ (ขาวดอกมะลิ 105) เดิมทีมีการปลูก และเปลี่ยนพันธุ์ข้าว 3-4 ปี ต่อครั้ง แต่ด้วยการซื้อขายเมล็ดพันธุ์ข้าวกันเองในชุมชน ทำให้บางครั้งได้รับข้าวที่เป็นแหล่งสายพันธุ์เดิมกลับมาปลูกต่อไป ส่งผลเสียต่อการเจริญเติบโตของเมล็ดพันธุ์ข้าวที่นำไปปลูก เช่น การพบเจอพันธุ์ปน มีวัชพืชปะปนเข้ามาในข้าวที่นำไปปลูก ทำให้เกิดผลเสียด้านการจัดการแปลง ต้นข้าวมีภาวะการเจริญเติบโตไม่ดี และเกิดโรคเข้าแทรกซ้อนในขณะที่ยังไม่โตเต็มที่ เป็นต้น

ทั้งนี้ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองโบสถ์พัฒนา ตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2566 ร่วมกับศูนย์เมล็ดข้าวขอนแก่น โดยกลุ่มได้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี จำหน่ายให้แก่เกษตรกร ซึ่งข้าวขาวดอกมะลิ 105 จำหน่ายในราคาเพียงกิโลกรัมละ 5 บาท หรือกระสอบ (25 กิโลกรัม) ในราคา 125 บาท จากเมล็ดพันธุ์ข้าวในราคา 600-625 บาท ซึ่งถือว่าเป็นการลดต้นทุนให้แก่เกษตรกรเป็นอย่างมาก นายวรวุฒิ นาบำรุง ประธานศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองโบสถ์พัฒนา กล่าวปิดท้าย

คุณกำลังดู: ศูนย์ข้าวบ้านหนองโบสถ์ฯ จับมือ ศมข.ขอนแก่น แลกเปลี่ยนข้าวคุณภาพดี

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด