สภา ขอความร่วมมือ ส.ส.พรรคร่วมฯ ครบองค์ประชุม พิจารณา ก.ม.เร่งด่วน 4 ฉบับ

สภา ขอความร่วมมือ ส.ส.พรรคร่วมฯ ครบองค์ประชุม พิจารณา ก.ม.เร่งด่วน 4 ฉบับ

ครม.รับทราบ กรณี รัฐสภาขอความร่วมมือ ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาล เข้าประชุมครบองค์ประชุมเพื่อพิจารณากฎหมายเร่งด่วน 4 ฉบับ หรือหากมีกฎหมายสำคัญ อาจจะขอให้เปิดการประชุมเป็นสมัยประชุมวิสามัญได้

วันที่ 21 ก.พ. น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 21 ก.พ. 66 ได้รับทราบเรื่องการเสนอร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ของคณะรัฐมนตรีเพื่อให้รัฐสภาพิจารณา ตามที่ประธานรัฐสภาแจ้ง

โดยเรื่องนี้ สืบเนื่องจากที่ ครม. เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 66 ได้มีมติรับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร ที่ให้เสนอร่าง พ.ร.บ. 4 ฉบับต่อรัฐสภาเพื่อบรรจุเป็นวาระเร่งด่วน ประกอบด้วย ร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษา (ฉบับที่...) พ.ศ..... ร่าง พ.ร.บ.การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม (ฉบับที่...) พ.ศ.... ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริการราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ฉบับที่...) พ.ศ.... และ ร่าง พ.ร.บ.สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ฉบับที่...) พ.ศ.... ด้วยกฎหมายทั้ง 4 ฉบับตราขึ้นเพื่อดำเนินการตามหมวด 16 การปฏิรูปประเทศของรัฐธรรมนูญ

ประธานรัฐสภา ได้แจ้งว่า ได้อนุญาตให้บรรจุร่าง พ.ร.บ.ทั้ง 4 ฉบับดังกล่าวในระเบียบวาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเป็นเรื่องด่วนตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ 2563 แล้ว อย่างไรก็ตาม ร่าง พ.ร.บ.ที่รัฐบาลเสนอมาจะสามารถพิจารณาได้ก็ต่อเมื่อองค์ประชุมของที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภามีความพร้อมด้วย แม้ว่าที่ผ่านมาจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส่วนหนึ่งได้ลาออก แต่จากการตรวจสอบครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 6 ก.พ. 66 ปรากฏว่า ขณะนี้สภาผู้แทนราษฎรมีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 419 คน โดยเป็น ส.ส. ของพรรคร่วมฝ่ายรัฐบาลจำนวน 236 คน และ ส.ส.ของพรรคร่วมฝ่ายค้านอีก 183 คน โดยรัฐบาลยังคงเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร

ดังนั้น หากรัฐบาลมีความประสงค์จะให้ร่าง พ.ร.บ.ทั้ง 4 ฉบับ ผ่านการพิจารณาของที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาให้แล้วเสร็จในสมัยประชุมนี้ จะต้องมีการขอความร่วมมือให้ ส.ส. ของพรรคร่วมฝ่ายรัฐบาลเข้ามาร่วมประชุมและรักษาองค์ประชุมให้ครบพร้อมอยู่ตลอดเวลาด้วย

อนึ่ง สภาผู้แทนราษฎรชุดปัจจุบัน มีกำหนดครบวาระในวันที่ 23 มี.ค. 66 ดังนั้น หากรัฐบาลมีร่างกฎหมายสำคัญที่ประสงค์ให้รัฐสภาพิจารณา อาจจะขอให้เปิดการประชุมเป็นสมัยประชุมวิสามัญได้ โดยรัฐสภายินดีให้ความร่วมมือและสนับสนุนเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติต่อไป

คุณกำลังดู: สภา ขอความร่วมมือ ส.ส.พรรคร่วมฯ ครบองค์ประชุม พิจารณา ก.ม.เร่งด่วน 4 ฉบับ

หมวดหมู่: การเมือง

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด