สภาล่ม ตามคาด "ชวน" กดออดนานกว่าชั่วโมง ขอบคุณ ร่วมกันทำงานมาตลอด 4 ปี

สภาล่ม ตามคาด "ชวน" กดออดนานกว่าชั่วโมง ขอบคุณ ร่วมกันทำงานมาตลอด 4 ปี

ตามคาด ประชุมรัฐสภาล่มครั้งที่ 6 ตั้งแต่ต้นปี พิจารณา พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ได้แต่มาตรา 16 "ชวน" กดออดเรียกประชุมแสดงตน รอนานเกือบชั่วโมง ก็มาไม่ครบ จึงสั่งปิดประชุม พร้อมขอบคุณ ที่ร่วมกันทำงานตลอด 4 ปี

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 17 ก.พ. ที่รัฐสภา มีการประชุมร่วมรัฐสภา ที่มีนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ทำหน้าที่ประธานการประชุม เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ซึ่งค้างพิจารณามาจากการประชุมเมื่อวันที่ 24 ม.ค. บรรยากาศการประชุมเริ่มกระท่อนกระแท่นตั้งแต่เริ่ม กว่าจะเปิดประชุมได้นายชวน ต้องกดออดเรียกสมาชิกให้มาแสดงตนเป็นองค์ประชุมอยู่หลายครั้ง จนกระทั่งถึง เวลา 10.38 น. จึงสามารถเปิดประชุมได้ โดยมีสมาชิกรัฐสภามาแสดงตน 377 คน เกินกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกรัฐสภา จากนั้น นายชวน แจ้งว่า จำนวนสมาชิกรัฐสภา ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ มี 666 คน แบ่งเป็น ส.ส. 417 คน และส.ว. 249 คน องค์ประชุมต้องใช้จำนวน 333 คน และวันนี้ มี ส.ส. ลาประชุม 52 คน ส่วน ส.ว.ลาประชุม 45 คน รวมแล้วมีขอลาประชุม 97 คน

จากนั้น การประชุมยังดำเนินไปอย่างกระท่อนกระแท่น โดยเริ่มพิจารณาต่อในมาตรา 14 ซึ่ง กมธ. มีการแก้ไข นายชวน ขอมติจากที่ประชุมว่า จะเห็นด้วยกับการแก้ไขหรือไม่ แต่สมาชิกรัฐสภาบางคนเสียบบัตรแสดงตนก่อนลงมติ ต้องใช้เวลาแก้ไขเพื่อทำให้องค์ประชุมครบและเดินต่อไปได้ นายชวน จึงกล่าวติดตลกว่า อย่าให้สภาล่มตั้งแต่เช้าเลยนะครับ

ทั้งนี้ แม้ว่า มาตรา 14 จะผ่านไปได้ มีมติ 242 ต่อ 84 งดออกเสียง 6 ไม่ออกเสียง 3 เสียง แต่ที่ประชุมก็พิจารณาโหวตผ่านไปได้อีกเพียง 1 มาตรา คือ มาตรา 15 มามีปัญหาในมาตรา 16 ช่วงเวลา 13.37 น. นายชวน กดออดให้สมาชิกแสดงตนก่อนลงมติ ปรากฏว่ารอนานเกือบชั่วโมง สมาชิกก็ยังมาแสดงตนไม่ครบองค์ประชุม โดยมีเพียง 320 คนเท่านั้น นายชวน จึงสั่งปิดการประชุมในเวลา 14.26 น. ซึ่งถือว่าการประชุมรัฐสภาล่มเป็นครั้งที่ 6 นับแต่ต้นปี 66

ทั้งนี้ ก่อนปิดประชุม นายชวน กล่าวว่า ช่วง 4 ปีที่ผ่านมา ตนขอบคุณทุกคนที่มาร่วมกันประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ได้ผ่านการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ 1 ฉบับ พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ 2 ฉบับ ร่าง พ.ร.บ.เกี่ยวกับการปฏิรูป 13 ฉบับ หนังสือสัญญา 17 ฉบับ อยากเรียนว่า 4 ปี ได้รับความร่วมมือด้วยดี แม้ในช่วงปลายมีปัญหาบ้างก็ตาม ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย 4 ปี เราจะไม่สามารถทำงานได้ถึงขนาดนี้ การเปิดสมัยวิสามัญไม่อยู่ในฐานะที่รัฐสภาทำเองได้ ต้องขึ้นอยู่กับรัฐบาล แม้วันนี้คาดว่า จะเป็นวันสุดท้ายของการประชุมร่วมกันของรัฐสภาก็ตาม ขอให้ทุกคนที่มาจากการเลือกตั้งประสบความสำเร็จทางการเมือง ส่วนวุฒิสมาชิก เชื่อว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้มีความรู้ ที่น่าเคารพนับถือ ตนจึงห้ามเสมออย่าพาดพิงเหมารวมจนทำให้ทั้งหมดเสียใจ หวังว่า ส.ว.จะได้เป็นกำลังของบ้านเมืองในหน้าที่ของแต่ละฝ่ายต่อไป

คุณกำลังดู: สภาล่ม ตามคาด "ชวน" กดออดนานกว่าชั่วโมง ขอบคุณ ร่วมกันทำงานมาตลอด 4 ปี

หมวดหมู่: การเมือง

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด