"สุพันธุ์" นำ ไทยสร้างไทย บุกบึงกาฬ ดันอีสานเหนือ แหล่งท่องเที่ยวมูเตลู

"สุพันธุ์" นำ ไทยสร้างไทย บุกบึงกาฬ ดันอีสานเหนือ แหล่งท่องเที่ยวมูเตลู

"สุพันธุ์" และทีมผู้สมัคร พรรคไทยสร้างไทย บุกบึงกาฬ ดันอีสานเหนือ เป็นแหล่งท่องเที่ยวมูเตลู ดึงนักท่องเที่ยวและเพิ่มการใช้จ่ายต่างประเทศเข้าสู่ชุมชน

วันท่ี 12 มี.ค. นายสุพันธุ์ มงคลสุธี รองหัวหน้าพรรคและประธานคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจ พรรคไทยสร้างไทยพร้อมทีมว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ได้แก่ นายมงคล สุระเสนา จ.บึงกาฬ เขต 1, ดร.ณัฐพล เนื่องชมภู จ.บึงกาฬ เขต 2, น.ส.ศวิตา สำลีพันธุ์ จ.เลย เขต 4, นายภูมิพันธ์ บุญมาตุ่น จ.อุดรธานี เขต 2, นายหรั่ง ธุระพล จ.อุดรธานี เขต 3, นายโชคเสมอ คำมุงคุณ จ.อุดรธานี เขต 4, นายโอภาส พรหมโคตร จ.อุดรธานี เขต 5, นายอดิศักดิ์ แก้วมุงคุณทรัพย์ จ.อุดรธานี เขต 6, และนายฐานวัฒน์ ธนาธัญญพิชญ์ จ.อุดรธานี เขต 8 ลงพื้นที่อำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬ สักการะศาลเจ้าปู่อือลือและถ้ำนาคา พูดคุยกับผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยวประกาศนโยบายท่องเที่ยวสายมู

นายสุพันธุ์ ระบุว่า เครื่องจักรเศรษฐกิจตัวหนึ่งที่สำคัญของประเทศไทยคือการท่องเที่ยว แต่ปัจจุบันการท่องเที่ยวกระจุกตัวอยู่แค่ไม่กี่พื้นที่ เช่น วัด วัง วัฒนธรรมในกรุงเทพมหานคร และทะเลเกาะแก่งต่างๆ ในพัทยา ภูเก็ต และกระบี่ แต่ประเทศไทยยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกจำนวนมาก ที่จะสามารถพัฒนาขึ้นมาได้

ปัจจุบันพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเริ่มเปลี่ยนไป การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเริ่มมีมากขึ้น รวมถึงการท่องเที่ยวตามแหล่งความเชื่อต่างๆ เริ่มมีบทบาทมากขึ้น พรรคไทยสร้างไทยเชื่อว่าแหล่งความเชื่อและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์จำนวนมากในประเทศไทย สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ เช่น ในพื้นที่แถบอีสานเหนือที่มีความเชื่อเรื่องพญานาคและความศักดิ์สิทธิ์อยู่หลายที่ สามารถร้อยเรียงสร้างเรื่องราวของแต่ละพื้นที่และสร้างเป็นเส้นทางท่องเที่ยวสายมูได้

ยกตัวอย่าง หากเริ่มต้นท่องเที่ยวที่หนองคาย บึงกาฬ ไปต่อที่อุดรธานี อาจจบที่ไปไหว้พระธาตุพนมที่นครพนม หรืองานบุญงานประเพณีต่างๆ เช่นงานบุญบั้งไฟ หรือ ในช่วงปลายปีที่มีคนมาดูบั้งไฟพญานาค แทนที่จะให้นักท่องเที่ยวแค่มาดูบั้งไฟพญานาคแล้วกลับทันที แต่ต้องดึงให้นักท่องเที่ยวอยู่นานขึ้นเพื่อจับจ่ายมากขึ้น และสร้างเศรษฐกิจให้กับคนในพื้นที่

นายสุพันธุ์ ทิ้งท้ายว่า มูเตลูเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ไทยมีมาตลอด แต่ไม่เคยถูกนำมาโปรโมตอย่างจริงจัง พรรคไทยสร้างไทยจะผลักดันเรื่องนี้ นอกจากจะชูให้มีการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นแล้ว จะให้ความสำคัญกับโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวเพิ่ม เช่น ถนนหนทาง การสนับสนุนโรงแรม รีสอร์ตขนาดเล็ก และวิสาหกิจชุมชนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวด้วย

คุณกำลังดู: "สุพันธุ์" นำ ไทยสร้างไทย บุกบึงกาฬ ดันอีสานเหนือ แหล่งท่องเที่ยวมูเตลู

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด