“ศิริราช” เปิดศูนย์วินิจฉัยภาวะดื้อโบทอกซ์แห่งแรก

“ศิริราช” เปิดศูนย์วินิจฉัยภาวะดื้อโบทอกซ์แห่งแรก

นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เปิดเผยว่า ปัจจุบันประชาชนมีการใช้โบทูลินัมท็อกซิน หรือโบทอกซ์จำนวนมาก ทั้งเพื่อการรักษาภาวะกล้ามเนื้อ แต่ส่วนใหญ่ใช้ในเรื่องความสวยความงาม จนเป็นที่มาของการเกิดภาวะดื้อโบทูลินัมท็อกซินมาสักระยะหนึ่ง ภาควิชาที่เกี่ยวข้องจึงได้ร่วมกันศึกษาวิจัยเพื่อรับมือกับภาวะดื้อยาและรับรู้ข้อมูลที่ต้องถูกต้องในการให้บริการ จนเปิดเป็นศูนย์วินิจฉัยภาวะดื้อต่อโบทูลินัมท็อกซินแห่งแรกในเอเชียอาคเนย์

รศ.ดร.นพ.ยุทธนา ศรีนวลประเสริฐ ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า การวินิจฉัยจะตรวจจากเลือดในปริมาณ 5 ซีซี ทราบผลภายใน 1 สัปดาห์ ค่าใช้จ่ายประมาณ 1,600 บาท ต่อการวินิจฉัย สามารถวิเคราะห์ถึงแบรนด์ที่ฉีดได้ด้วย

พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า อาการดื้อยาโบทอกซ์กรณีใช้เพื่อความงามสังเกตจากเคยฉีดขนาดยา 50 ยูนิต อยู่ได้ระยะ 3-4 เดือน แต่กลับมาเร็วขึ้น 2 เดือน หรือใช้ปริมาณเท่าเดิมแต่ไม่ได้ผล ข้อมูลล่าสุดจากการส่งตรวจเลือดของคนไข้ที่สงสัยว่าจะมีภาวะดื้อโบทอกซ์ ช่วงปี พ.ศ.2564-2565 จำนวน 137 ราย พบว่า มีคนไข้ 79 ราย ที่มีผลการตรวจเป็นบวก ยืนยันว่ามีภาวะดื้อโบทอกซ์ คิดเป็นสัดส่วนถึง 58% ระยะหลังๆพบคนไข้ดื้อโบทอกซ์มากขึ้น ข้อแนะนำคืออย่าฉีดบ่อย เยอะ หรือมีสิ่งปลอมปน.

คุณกำลังดู: “ศิริราช” เปิดศูนย์วินิจฉัยภาวะดื้อโบทอกซ์แห่งแรก

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด