"ศรีสุวรรณ" ร้องศาลปกครองสูงสุด เพิกถอน มติ ครม.ต่างชาติถือครองที่ดิน

"ศรีสุวรรณ" ร้องศาลปกครองสูงสุด เพิกถอน มติ ครม.ต่างชาติถือครองที่ดิน

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ร้องศาลปกครองสูงสุด ขอเพิกถอนมติ ครม.อัปยศ ปมให้ต่างชาติถือครองที่ดินได้ ใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

วันที่ 3 พ.ย. เมื่อเวลา 10.00 น.ที่ศาลปกครองสูงสุด ถ.แจ้งวัฒนะ นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เดินทางมายื่นฟ้องคณะรัฐมนตรีทั้งคณะต่อศาลปกครองสูงสุด โดยขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนร่างกฎกระทรวง ว่าด้วย การได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าว ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย พ.ศ... ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ เมื่อ 25 ต.ค.65 ที่ผ่านมา นอกจากนี้ ยังได้ขอให้ศาลมีคำสั่งให้ชะลอหรือระงับการดำเนินการใดๆ ตามกฎหรือมติดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราว ก่อนที่ศาลจะมีคำพิพากษาด้วย เนื่องจากเห็นว่า มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวเป็นการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 178 มาตรา 77 ประกอบ มาตรา 25 มาตรา 26 ไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งรัฐบาลควรใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 166 ดำเนินการให้มีการทำประชามติเพื่อขอฉันทามติจากประชาชนเจ้าของประเทศในเรื่องดังกล่าวเสียก่อน

นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า การมุ่งแก้ไขกฎหมายที่ดินให้ชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูง ได้สิทธิ์ถือครองที่ดินในผืนแผ่นดินไทยได้ในระยะยาว ถือเป็นมติอัปยศที่แสดงให้เห็นว่า รัฐบาลสิ้นไร้ความสามารถที่จะแสวงหารายได้เข้าแผ่นดิน และไม่คำนึงว่า การให้ชาวต่างชาติมายึดถือครอบครอง และทำประโยชน์ในที่ดินอย่างถาวรนั้น จะกระทบต่อคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศอย่างมากมายในระยะยาว การที่รัฐบาลใช้ข้ออ้างว่า เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน จึงเป็นการเอื้อประโยชน์ให้เฉพาะกลุ่มทุนที่เป็นแลนด์ลอร์ดอยู่ในขณะนี้ ที่ถือครองที่ดินไว้มากกว่า 80% ในขณะที่คนยาก คนจน ต้องถูกไล่รื้อบ้านเรือนให้ออกไปจากพื้นที่ดินของรัฐ เช่น ชาวริมคลอง แล้วบังคับให้ประชาชนเป็นหนี้ผ่านโครงการบ้านมั่นคง เป็นต้น ตนหวังว่า ศาลปกครองสูงสุดจะเร่งพิจารณาคดีโดยเร็ว เพราะเป็นข้อกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อคนไทยเป็นจำนวนมาก

คุณกำลังดู: "ศรีสุวรรณ" ร้องศาลปกครองสูงสุด เพิกถอน มติ ครม.ต่างชาติถือครองที่ดิน

หมวดหมู่: การเมือง

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด