สศค. เปิดรับสมัครงาน 35 อัตรา เงินเดือนสูงสุด 17,500 บาท

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครงาน 35 อัตรา ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. สมัครทางออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 ธ.ค. 66 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สศค. เปิดรับสมัครงาน 35 อัตรา เงินเดือนสูงสุด 17,500 บาท

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครงาน 35 อัตรา เงินเดือนสูงสุด 17,500 บาท เช็กรายละเอียดที่นี่

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครคิดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 35 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่งนิติกร (ปริญญาตรี) จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

2. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (ปริญญาโท) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 17,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 • ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
 • มีความรู้ความสามารถในการเขียน อ่าน และพูดภาษาอังกฤษได้ดีพอควร
 • มีความรู้ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน (โปรแกรม Microsoft Office เช่น Word และ PowerPoint เป็นต้น)

3. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
 • มีความรู้ความสามารถในการเขียน อ่าน และพูดภาษาอังกฤษได้ดีพอควร
 • มีความรู้ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน (โปรแกรม Microsoft Office เช่น Word และ PowerPoint เป็นต้น)

4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 11,500 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,785 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา
 • มีความรู้ด้านงานธุรการ งานสารบรรณ
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานเบื้องต้น (โปรแกรม Microsoft Office เช่น Microsoft Word เป็นต้น)

5. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.) จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้าง 9,400 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา
 • มีความรู้ด้านงานธุรการ งานสารบรรณ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรู้ความสามารถด้านงานบริการ เช่น ส่งเอกสารภายในสำนักงาน และจัดสถานที่ เป็นต้น

6. ตำแหน่งเศรษฐกร (ปริญญาโท) จำนวน 17 อัตรา อัตราค่าจ้าง 17,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 • ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 • มีความรู้ความสามารถในการเขียน อ่าน และพูดภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

7. ตำแหน่งเศรษฐกร (ปริญญาตรี) จำนวน 11 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 • มีความรู้ความสามารถในการเขียน อ่าน และพูดภาษาอังกฤษได้
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 ธ.ค. 66 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://fpo.thaijobjob.com

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

คุณกำลังดู: สศค. เปิดรับสมัครงาน 35 อัตรา เงินเดือนสูงสุด 17,500 บาท

หมวดหมู่: ข่าวเศรษฐกิจ/ธุรกิจ

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด