ศธจ.ดึงผู้สูงอายุช่วยเด็กด้อยโอกาส

ศธจ.ดึงผู้สูงอายุช่วยเด็กด้อยโอกาส

นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัด ศธ. ที่ประชุมได้หารือถึงโครงสร้างบทบาทศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) และศึกษาธิการภาค (ศธภ.) ซึ่งตนได้มอบหมายภารกิจงานด้านอื่นๆของสำนักต่างๆที่เกี่ยวข้องที่ไม่ผิดระเบียบข้อกฎหมายให้ ศธจ.และ ศธภ.ไปดูแล เช่น เรื่องงานบุคคลบางส่วนด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือน การพิจารณาความดีความชอบ เป็นต้น ทั้งร่วมกับคุรุสภาช่วยทำภารกิจด้านคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการครูที่กระทำความผิดในวิชาชีพ โดยหากพบข้าราชการครูมีเรื่องร้องเรียนความผิดเกิดขึ้น ศธจ.จะตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น ก่อนสรุปส่งให้คุรุสภาดำเนินการบทลงโทษขั้นสูงสุดต่อไป

นอกจากนี้ยังให้ ศธจ.เข้ามาช่วยขับเคลื่อนภารกิจเชิงนโยบายการแก้ปัญหาภาวะการเรียนรู้ถดถอยของเด็กในช่วงสถานการณ์โควิด-19 รวมถึงการส่งเสริมสังคมผู้สูงวัย ตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่อยากให้สร้างอาชีพสังคมผู้สูงวัยจากทุกกระทรวง โดยนำผู้สูงวัยที่เกษียณอายุราชการแล้วเข้ามาเป็นอาสาสมัคร ศธ. เพื่อเข้าไปช่วยติดตามการแก้ไขปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ และเข้าไปเติมเต็มโอกาสทางการศึกษาให้แก่กลุ่มเด็กด้อยโอกาส ซึ่งนายกรัฐมนตรีให้ความชื่นชมในที่ประชุม ครม.

คุณกำลังดู: ศธจ.ดึงผู้สูงอายุช่วยเด็กด้อยโอกาส

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด