สวัสดิการของพนักงานประจำ ข้อดีที่หลายคนลืมนึกถึง

สวัสดิการของพนักงานประจำ ข้อดีที่หลายคนลืมนึกถึง

ยุคนี้การเป็นพนักงานประจำดูเหมือนจะถูกด้อยค่าให้กลายเป็นทางเลือกสุดท้าย เพราะคนรุ่นใหม่มองว่าการเป็นพนักงานประจำต้องอยู่ในกฎระเบียบขององค์กร ไม่มีความเป็นอิสระ และไม่สามารถหา Work-Life Balance ได้ ทางเลือกในการทำงานของคนรุ่นใหม่จึงมักจะเลือกเป็นเจ้านายตนเอง หรือทำงานในลักษณะฟรีแลนซ์ แต่แท้จริงแล้วการทำงานประจำก็มีข้อดีที่หลายคนลืมนึกถึง และบางเรื่องอาจคาดไม่ถึงเลยทีเดียว

สวัสดิการพนักงานประจำ

การเป็นพนักงานประจำ สวัสดิการพื้นฐานที่จะได้ คือประกันสังคม มาตรา 33 ที่ลูกจ้างจ่ายส่วนหนึ่งและนายจ้างจ่ายสมทบ ซึ่งประกันสังคมมาตรา 33 นั้นมีตั้งแต่สวัสดิการรักษาพยาบาล ไปจนถึงเงินสะสมเพื่อใช้ยามเกษียณ

นอกเหนือจากประกันสังคมแล้ว บริษัทเอกชนส่วนใหญ่จะทำสวัสดิการรักษาพยาบาล แบบประกันกลุ่มซึ่งช่วยให้พนักงานอุ่นใจได้อีกระดับหากมีอาการเจ็บป่วยที่มีค่าใช้จ่ายจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมี Provident Fund หรือ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่หลายบริษัท จัดทำให้เป็นสวัสดิการของพนักงาน

ไม่เพียงประกันสังคม ประกันชีวิตกลุ่ม หรือ Provident Fund บริษัทที่สามารถจัดสวัสดิการเพื่อให้พนักงานที่มีคุณภาพอยู่กับบริษัทไปนาน ๆ จะมีสวัสดิการช่วยจ่ายค่าที่พัก มีรถสวัสดิการสำหรับพนักงาน สมาชิกสปอร์ตคลับ หรือแม้แต่อุปกรณ์การทำงานสำหรับพนักงาน ตามที่บริษัทจะจัดการให้

โอกาสในการพัฒนาตนเองจากการฝึกอบรม

บริษัทที่ฝ่ายบุคคลทำหน้าที่ได้ดีนั้น มักจะช่วยเพิ่มศักยภาพของพนักงานด้วยการส่งพนักงานไปฝึกอบรมเพื่อทำให้ พนักงานมีความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลาในสายงานที่พวกเขารับผิดชอบ โดยการฝึกอบรมนั้น พนักงานไม่ต้องจ่ายเงินเอง ขณะที่ความรู้และทักษะที่ได้นั้นจะอยู่ติดตัวพนักงานคนดังกล่าวตลอดไป ซึ่งการมีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมนั้นทำงานพนักงานธรรมดาคนหนึ่งสามารถพัฒนาตนเองให้รับผิดชอบงานที่สำคัญมากขึ้นได้

โอกาสในการเดินทางไปต่างประเทศ

การทำงานในบริษัทเอกชนนั้น โอกาสในการเดินทางไปต่างประเทศนั้นมีอยู่ตลอดเวลา ทั้งที่เป็น Business Trip หรือการเดินทางเพื่อไปทำงานร่วมกับสาขาของบริษัทในต่างประเทศ รวมไปถึงการเดินทางเพื่อไปดูงาน ที่ทางบริษัทจัดให้พนักงานเพื่อเพิ่มประสบการณ์ ซึ่งโอกาสในการเดินทางไปต่างประเทศกับบริษัทต้นสังกัดนั้น พนักงานไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและค่าที่พัก ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นโอกาสที่ดี ในการหาประสบการณ์ให้กับชีวิตการทำงานเลยทีเดียว

คุณกำลังดู: สวัสดิการของพนักงานประจำ ข้อดีที่หลายคนลืมนึกถึง

หมวดหมู่: วัยรุ่น

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด