สวยงามไม่เหมือนใคร ม.บูรพา เดินแถวผ่านโลกใต้ท้องทะเลเข้ารับปริญญา

สวยงามไม่เหมือนใคร ม.บูรพา เดินแถวผ่านโลกใต้ท้องทะเลเข้ารับปริญญา

สวยงามไม่เหมือนใคร "บัณฑิต" เดินแถวในโลกใต้ทะเล ของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล เข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ม.บูรพา

วันที่ 6 มีนาคม 2566 มีรายงานว่า มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี ได้เผยภาพ "พิธีพระราชทานปริญญาบัตร" วันที่ 6-7 มีนาคม 2566 ประจำปีการศึกษา 2563 และ ประจำปีการศึกษา 2561-2562 ณ หอประชุมทวี หอมชง สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

ในการนี้ สภามหาวิทยาลัยบูรพา ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 1 คน และมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี เข้ารับปริญญาบัตร รวมจำนวน 2,352 คน

โดยในปีนี้ มหาวิทยาลัยบูรพา มีบริการให้บัณฑิตได้โหลดภาพถ่ายฟรี ทั้งภาพในช่วงของการเดินแถวภายในโลกใต้ทะเล สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลและบรรยากาศการแสดงความยินดีแก่บัณฑิตภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งหวังสร้างความประทับใจให้กับบัณฑิตที่ได้เข้ารับปริญญาบัตรในปีนี้

ขณะเดียวกัน ทางสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ได้ประกาศปิดบริการเข้าชมสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม และพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล ระหว่างวันที่ 1-7 มีนาคม 2566 เพื่อจัดสถานที่สำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561-2563 โดยเปิดให้เข้าชมตามปกติในวันที่ 8 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป.

คุณกำลังดู: สวยงามไม่เหมือนใคร ม.บูรพา เดินแถวผ่านโลกใต้ท้องทะเลเข้ารับปริญญา

หมวดหมู่: สังคม

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด