เตือน 19 จังหวัด ระวังน้ำหลาก 4-10 กันยายน 2565

กอนช. แจ้งเตือน 19 จังหวัด ระวังน้ำหลาก น้ำท่วมขัง ในช่วงวันที่ 4-10 กันยายน 2565 นี้ เช็กเลยอำเภอไหนเสี่ยงบ้าง?

เตือน 19 จังหวัด ระวังน้ำหลาก 4-10 กันยายน 2565

ตามที่กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ได้มีประกาศ ฉบับที่ 34/2565 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขัง และอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำมาก ในช่วงวันที่ 31 สิงหาคม - 10 กันยายน 2565

ทั้งนี้ กอนช. ได้ประเมินวิเคราะห์สถานการณ์น้ำด้วยฝนคาดการณ์จาก กรมอุตุนิยมวิทยา และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) พบพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ ในช่วงวันที่ 4 - 10 กันยายน 2565 เพิ่มเติม ดังนี้

1. ภาคเหนือ จังหวัดน่าน (อำเภอบ่อเกลือ อำเภอแม่จริม อำเภอสันติสุข) จังหวัดตาก (อำเภอท่าสองยาง อำเภอพบพระ อุ้มผาง อำเภอแม่สอด) จังหวัดอุทัยธานี (อำเภอบ้านไร่)

2. ภาคตะวันออก จังหวัดนครนายก (อำเภอเมืองนครนายก อำเภอปากพลี) จังหวัดปราจีนบุรี (อำเภอนาดี อำเภอประจันตคาม อำเภอกบินทร์บุรี) จังหวัดระยอง (อำเภอแกลง) จังหวัดจันทบุรี (อำเภอท่าใหม่ อำเภอมะขาม) และจังหวัดตราด (อำเภอเขาสมิง อำเภอบ่อไร่)

3. ภาคกลาง จังหวัดกาญจนบุรี (อำเภอท่าม่วง อำเภอท่ามะกา อำเภอพนมทวน อำเภอห้วยกระเจา) จังหวัดลพบุรี (อำเภอหนองม่วง อำเภอพัฒนานิคม อำเภอท่าหลวง อำเภอบ้านหมี่ อำเภอโคกสำโรง อำเภอสระโบสถ์) จังหวัดสระบุรี (อำเภอแก่งคอย อำเภอวังม่วง อำเภอมวกเหล็ก) จังหวัดสุพรรณบุรี (อำเภอดอนเจดีย์ อำเภอด่านช้าง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี อำเภอศรีประจันต์ อำเภอสองพี่น้อง อำเภอสามชุก อำเภออู่ทอง อำเภอบางปลาม้า) จังหวัดนครปฐม (อำเภอกำแพงแสน)

4. ภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (อำเภอบ้านตาขุน อำเภอวิภาวดี) จังหวัดนครศรีธรรมราช (อำเภอลานสกา อำเภอพิปูน อำเภอช้างกลาง) จังหวัดระนอง (อำเภอละอุ่น อำเภอเมืองระนอง) จังหวัดพังงา (อำเภอกะปง อำเภอท้ายเหมือง อำเภอตะกั่วป่า อำเภอเมืองพังงา อำเภอคุระบุรี) จังหวัดกระบี่ (อำเภออ่าวลึก) จังหวัดภูเก็ต (อำเภอถลาง อำเภอเมืองภูเก็ต)

ในการนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโปรดดำเนินการ ดังนี้

1. ติดตามสภาพอากาศและสภาพน้ำอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า 90 มิลลิเมตร ในช่วงเวลา 24 ชั่วโมง และพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำ

2. ติดตาม ตรวจสอบ ซ่อมแซม แนวคันบริเวณริมแม่น้ำ และเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ พร้อมวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสม โดยปรับแผนระบายน้ำจากเขื่อนและประตูระบายน้ำ เพื่อพร่องน้ำและบริหารพื้นที่ลุ่มต่ำให้เป็นแก้มลิงหน่วงน้ำ เพื่อลดผลกระทบจากมวลน้ำที่จะไหลหลากมายังบริเวณพื้นที่เสี่ยง

3. เตรียมแผนรับสถานการณ์น้ำหลาก เตรียมความพร้อมบุคลากร เครื่องจักรเครื่องมือ รวมถึงความพร้อมของระบบสื่อสารสำรอง เพื่อบูรณาการความพร้อมให้ความช่วยเหลือได้ทันที

4. ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำ และแจ้งเตือนล่วงหน้า ให้ประชาชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ เตรียมพร้อมในการอพยพได้ทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์

เตือน 19 จังหวัด ระวังน้ำหลาก 4-10 กันยายน 2565

เตือน 19 จังหวัด ระวังน้ำหลาก 4-10 กันยายน 2565

ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน 2565

คุณกำลังดู: เตือน 19 จังหวัด ระวังน้ำหลาก 4-10 กันยายน 2565

หมวดหมู่: ข่าว

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด