เตือน วันสุดท้ายผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเก่า เร่งใช้สิทธิก่อน 4 ทุ่ม

เตือน วันสุดท้ายผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเก่า เร่งใช้สิทธิก่อน 4 ทุ่ม

“ทิพานัน” รองโฆษกรัฐบาล เตือน วันสุดท้ายผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเก่า เร่งใช้สิทธิก่อน 4 ทุ่ม พร้อมแนะ เงินเหลือใน e-Money ต้องทำอย่างไร ย้ำ “พล.อ.ประยุทธ์” ยกระดับสวัสดิการประชาชนเท่าเทียม โปร่งใส

วันที่ 31 มี.ค. 2566 น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวแจ้งเตือนประชาชนผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเก่า ตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 และปี 2561 จำนวนกว่า 13.1 ล้านราย รีบใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเป็นวันสุดท้าย ในวันนี้ 31 มีนาคม 2566 ภายในเวลา 22.00 น. โดยได้รับสิทธิดังนี้

1. วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรมจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น (ร้านธงฟ้าฯ) และร้านอื่นๆ ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด จำนวน 200 บาทต่อคนต่อเดือน หรือ 300 บาทต่อคนต่อเดือน

2. วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าตามที่กระทรวงพลังงานกำหนด จำนวน 45 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน

3. วงเงินค่าโดยสารรถองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ระบบ e-Ticket /รถไฟฟ้า จำนวน 500 บาทต่อคนต่อเดือน

4. วงเงินค่าโดยสารรถ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) จำนวน 500 บาทต่อคนต่อเดือน

5. วงเงินค่าโดยสารรถไฟ จำนวน 500 บาทต่อคนต่อเดือน

6. มาตรการการจ่ายเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเพิ่มเบี้ยความพิการให้แก่ผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและมีบัตรฯ ประจำเดือนมีนาคม 2566 ผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566

7. มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า และมาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปาประจำเดือนมีนาคม 2566 ผู้มีบัตรฯ ตามโครงการฯ ปี 2560 และปี 2561 ในปัจจุบันจะได้รับการชดเชยค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาตามเงื่อนไขของมาตรการดังกล่าวผ่าน e-Money ภายในเดือนพฤษภาคม 2566

น.ส.ทิพานัน กล่าวว่า ส่วนกรณี “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” รายเก่า ที่ยังมีเงินเหลืออยู่ในช่อง e-Money สามารถดำเนินการดังนี้

- ถอนเงิน e-Money ได้ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทย) และที่สาขาของธนาคารกรุงไทย

- ใช้เงินดังกล่าวในการชำระค่าสินค้าและบริการผ่านเครื่องรับชำระเงินที่รับจ่ายเงิน (EDC) และแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ที่ร้านธงฟ้าฯ และร้านอื่นๆ ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ได้จนถึงวันที่ 27 กันยายน 2566

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวด้วยว่า สำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติรายใหม่ ตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 ยืนยันตัวตนสำเร็จภายในวันที่ 26 มีนาคม 2566 แล้ว จำนวน 12.5 ล้านราย จะสามารถใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้ในวันที่ 1 เมษายน 2566 เป็นต้นไปทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดโครงการฯ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 09-4858-9794 (เวลาทำการ 08.30-16.30 น.) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 0-2273-9020 ต่อ 3502, 3503, 3506, 3536, 3542, 3518 หรือ โทร. 08-5842-7102, 08-5842-7103, 08-5842-7104 , 08-5842-7105, 08-5842-7106, 08-5842-7107, 08-5842-7109 (เวลาทำการ 08.30-16.30 น.) และศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 0-2109-2345 (เวลาทำการ 08.30-17.30 น.)

“พล.อ.ประยุทธ์ มีผลงานสำคัญในการยกระดับสวัสดิการประชาชน ให้ทั่วถึง เท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้ำ โปร่งใส เพื่อให้ประชาชนอยู่ดี กินดี โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบาง ซึ่งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจด้วย” น.ส.ทิพานัน กล่าว.

คุณกำลังดู: เตือน วันสุดท้ายผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเก่า เร่งใช้สิทธิก่อน 4 ทุ่ม

หมวดหมู่: การเมือง

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด