ทีเอ็มบีธนชาต แจงเช็กย้อนหลัง 15 ปี บัญชีป้าสำราญ ได้ถอนและปิดไปแล้ว

"ทีเอ็มบีธนชาต"แจงได้ทำการเช็กย้อหลัง 15 ปี บัญชี "ป้าสำราญ" พบมีการถอนเงินแล้ว แต่รายการไม่ถูกอัปเดต และบัญชีเงินฝากถูกปิดตั้งแต่ 23 ต.ค.53 เตรียมให้จนท.ติดต่อเจ้าของบัญชีเพื่อชี้แจงข้อเท็จ

ทีเอ็มบีธนชาต แจงเช็กย้อนหลัง 15 ปี บัญชีป้าสำราญ ได้ถอนและปิดไปแล้ว

"ทีเอ็มบีธนชาต" แจงได้ทำการเช็กย้อนหลัง 15 ปี บัญชี "ป้าสำราญ" พบมีการถอนเงินแล้ว แต่รายการไม่ถูกอัปเดต และบัญชีเงินฝากถูกปิดตั้งแต่ 23 ต.ค. 53 เตรียมให้ จนท.ติดต่อเจ้าของบัญชีเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง

เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 65 จากกรณี นางสำราญ ศักดิ์ศรี ได้ร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนว่า ได้มีการนำสมุดบัญชีเงินฝากของธนาคารนครหลวงไทย สาขายโสธร ที่มีรายการแสดงเงินคงเหลือในบัญชี 10,606.73 บาท ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2550 และไม่ได้เคลื่อนไหวบัญชีนานถึง 15 ปี เข้าไปสอบถามกับพนักงานของทีเอ็มบีธนชาต แต่ได้รับข้อมูลว่าบัญชีดังกล่าวถูกระงับ และไม่พบฐานข้อมูลในระบบ ธนาคารขอชี้แจงข้อเท็จจริง ดังนี้

ตั้งแต่ทราบเรื่อง ธนาคารก็มิได้นิ่งนอนใจเร่งทำการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังในระบบกลับไปกว่า 15 ปี และพบว่า บัญชีเงินฝากของนางสำราญ ศักดิ์ศรี ดังกล่าว ได้มีการทำธุรกรรมเบิกถอนเงินผ่านเครื่องเอทีเอ็มของธนาคารแห่งหนึ่ง ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2550 ซึ่งรายการนี้ไม่ได้ถูกอัปเดตในสมุดบัญชีเงินฝากตามที่ปรากฏในสื่อ และบัญชีเงินฝากดังกล่าวมีสถานะถูกปิดบัญชีตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2552 ซึ่งในขณะนั้นยังเป็นบัญชีภายใต้ธนาคารนครหลวงไทย

ขณะนี้ธนาคารได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทำการติดต่อนางสำราญ ศักดิ์ศรี เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไป.

คุณกำลังดู: ทีเอ็มบีธนชาต แจงเช็กย้อนหลัง 15 ปี บัญชีป้าสำราญ ได้ถอนและปิดไปแล้ว

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด