ทบ. เปิดค่ายรับทหารใหม่ ผลัด 1/66 ปัดฝุ่นเข้มป้องกันโควิด-ฮีตสโตรก

"ผบ.ทบ." ปลื้มยอดสมัครทหารเกณฑ์มากกว่าทุกปี 35,617 คน เพิ่ม 40% สั่งปัดฝุ่นมาตรการป้องกันโควิด-19 จ่อเปิดค่าย หน่วยทหาร รับพลทหาร ผลัด 1/66 รายงานตัว 15 พ.ค.นี้ หลังเลือกตั้งใหญ่ พร้อมดูแล

ทบ. เปิดค่ายรับทหารใหม่ ผลัด 1/66 ปัดฝุ่นเข้มป้องกันโควิด-ฮีตสโตรก

"ผบ.ทบ." ปลื้มยอดสมัครทหารเกณฑ์มากกว่าทุกปี 35,617 คน เพิ่ม 40% สั่งปัดฝุ่นมาตรการป้องกันโควิด-19 จ่อเปิดค่าย หน่วยทหาร รับพลทหาร ผลัด 1/66 รายงานตัว 15 พ.ค. นี้ หลังเลือกตั้งใหญ่ พร้อมดูแลทหารใหม่ทุกด้านทั้งโควิด โรคลมร้อน


เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 66 ที่กองบัญชาการกองทัพบก พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ประชุมหน่วยทหารติดตามการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ โดยได้ขอบคุณทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตรวจเลือกทหารกองประจำการ ซึ่งดำเนินการได้อย่างเรียบร้อยตามนโยบายของกองทัพที่มีการปรับและพัฒนาระบบการตรวจเลือก อาทิ การจัดคณะกรรมการตรวจเลือกประจำพื้นที่ ผลสำเร็จของการมีผู้สมัครเป็นทหารมากกว่าทุกปี เป็นจำนวนถึง 35,617 คน โดยในส่วนของกองทัพบกมีผู้สมัครสูงเกือบ 40% อย่างไรก็ตามกองทัพจะได้นำข้อมูลผลการตรวจเลือกรวมถึงข้อจำกัดในการตรวจเลือกปีนี้ไปพัฒนาต่อไป สำหรับเรื่องการฝึกทหารใหม่ผลัด 1/66 ที่จะรายงานตัว 15 พ.ค. 66 นี้

ผู้บัญชาการทหารบกกำชับให้ทุกหน่วยฝึกเตรียมความพร้อมในการดูแลทหารใหม่ตามแนวทางที่กองทัพบกได้กำหนดไว้ โดยเฉพาะในปีนี้ต้องให้ความสำคัญกับสถานการณ์ที่เป็นความท้าทาย ได้แก่ การกลับมาแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และการเจ็บป่วยจากความร้อน (Heat Stroke) จากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในปีนี้ โดยผู้ฝึกและผู้บังคับหน่วยต้องศึกษาข้อมูล เตรียมการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบหรืออันตรายในการฝึกทหารที่จะถึงนี้ในทุกมาตรการ และมีการปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนในช่วงนี้ ผู้บัญชาการทหารบกกำชับหน่วยทหารในมาตรการดูแลป้องกันความเจ็บป่วยจากอากาศร้อนและการเกิดอัคคีภัย โดยเฉพาะการดูแลระบบไฟฟ้า คลังยุทโธปกรณ์ พื้นที่ที่อาจเป็นแหล่งสะสมเชื้อเพลิง รวมถึงการปฏิบัติงานของกำลังพล ที่ต้องสอดคล้องกับสภาพอากาศ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงต่างๆ

อย่างไรก็ตามในช่วงปิดภาคเรียน ซึ่งกองทัพบกมีนโยบายให้หน่วยทหารจัดกิจกรรมเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับบุตรหลาน โดยนำบุตรหลานกำลังพลและเยาวชนรอบค่ายเดินทางไปทัศนศึกษาเปิดโลกทัศน์ในสถานที่สำคัญของกองทัพภาคต่างๆ ในช่วงเดือน เม.ย. - พ.ค. ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างประสบการณ์ให้กับเด็กๆ โดยผู้บัญชาการทหารบกมอบให้ทุกหน่วยพิจารณาดำเนินการกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างให้เยาวชนได้รับความรู้ และประสบการณ์ที่ดีรวมถึงมีความภาคภูมิใจในศักยภาพของประเทศไทยซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่ดีในการเติบโตเป็นอนาคตที่สำคัญของชาติต่อไป

คุณกำลังดู: ทบ. เปิดค่ายรับทหารใหม่ ผลัด 1/66 ปัดฝุ่นเข้มป้องกันโควิด-ฮีตสโตรก

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด