ทบ.ชวนชายไทยใจถึง สมัครรับใช้ชาติ ห้วงเกณฑ์ทหาร 1-20 เม.ย.นี้

ทบ.ชวนชายไทยใจถึง สมัครรับใช้ชาติ ห้วงเกณฑ์ทหาร 1-20 เม.ย.นี้

"กองทัพบก" จัดห้วงการเกณฑ์ทหาร 1-20 เม.ย. ชวนชายไทยใจถึง สมัครเข้ารับใช้ชาติ เพื่ออนาคต เพื่อเส้นทางก้าวสู่การรับราชการ ได้แต่งเครื่องแบบ ส่งนายทหารระดับ "ผู้พัน" ทำหน้าที่ประธานตรวจเลือก 154 คณะ ย้ำการฝึกทหารคือการสร้างคนให้ประเทศชาติ

เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 66 พล.ต.หญิง ศิริจัน งาทอง รองโฆษก ทบ. เปิดเผยว่า กองทัพบกจะทำการตรวจเลือกทหารกองประจำการ ประจำปี 2566 ในระหว่างวันที่ 1-20 เม.ย.นี้ โดยจะเว้นวันที่ 6 และ 13-15 เม.ย. โดยชายไทยที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารในปีนี้ ได้แก่ ผู้ที่เกิด พ.ศ. 2545 (อายุครบ 21 ปีบริบูรณ์) กับผู้ที่เกิดพ.ศ. 2537-2544 (อายุ 22-29 ปี) ที่ยังไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือก หรือการตรวจเลือกยังไม่แล้วเสร็จ) โดยให้เข้ารับการตรวจเลือกตามวัน เวลา และสถานที่ ในหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35) พร้อมนำเอกสารไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ได้แก่ บัตรประชาชน, ใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.9), หมายเรียกฯ (สด.35), วุฒิการศึกษา และใบรับรองแพทย์ สำหรับผู้ที่ขอผ่อนผัน ให้ไปรายงานตัวในวันตรวจเลือกด้วย


รองโฆษก ทบ. กล่าวว่า ที่ผ่านมากองทัพได้พัฒนาระบบการตรวจเลือกทหารมุ่งสู่ทหารกองประจำการอาสาแบบสมัครใจ เปิดโอกาสให้ชายไทยสมัครเป็นทหาร จากโครงการทหารออนไลน์ไว้แล้วจำนวนหนึ่ง และยังเปิดโอกาสให้ชายไทยสมัครเป็นทหารในวันที่เข้ารับการตรวจเลือก โดยสามารถเลือกหน่วยที่จะเข้าประจำการได้ ควบคู่ไปกับการคัดเลือกชายไทยที่มีคุณสมบัติตามที่ทางราชการกำหนด เข้าเป็นทหารกองประจำการในช่วงการตรวจเลือกทหาร 1-20 เมษายนนี้ ซึ่งจะทำให้กองทัพได้บุคลากรประเภททหารกองประจำการแบบผสมผสาน คือ ทั้งจากการสมัครใจและการคัดเลือก

"การตรวจเลือกสัปดาห์หน้าที่จะถึงนี้ กองทัพบกได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจเลือกจำนวน 154 คณะ โดยมีผู้บังคับหน่วยระดับผู้บังคับกองพันเป็นประธานคณะกรรมการตรวจเลือก รวมทั้งยังได้ปรับให้ผู้บังคับหน่วยทหารที่มีที่ตั้งในจังหวัดนั้นๆหรือในพื้นที่ใกล้เคียง ทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการตรวจเลือกในจังหวัด เพื่อเพิ่มศักยภาพในระบบการตรวจเลือก อำนวยความสะดวก และพิจารณาลดข้อจำกัดต่างๆ ในกระบวนการตรวจเลือก ที่สอดคล้องกับสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน อาทิ การเลือกประจำการหน่วยทหาร ความสมบูรณ์ของร่างกาย เพื่อให้ผู้ที่มีความตั้งใจอยากเป็นทหาร ได้รับการคัดเลือก"

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กองทัพบกดำเนินนโยบายพัฒนาทหารกองประจำการอย่างเป็นรูปธรรมต่อเนื่อง อาทิ มาตรฐานความเป็นอยู่ สมรรถภาพร่างกาย ด้านโภชนาการ สิทธิและสวัสดิการ ส่งเสริมต่อยอดการศึกษา ปรับให้ประจำการในหน่วยทหารใกล้บ้าน อนุญาตลาพักในช่วงวันหยุด ฝึกอาชีพตามที่ทหารสนใจ รวมทั้งให้หน่วยทหารเยี่ยมเยือน และช่วยเหลือครอบครัวของทหารใหม่ที่ประสบปัญหาด้านสุขภาพและเศรษฐกิจ ส่งเสริมและผลักดันความถนัดของทหารใหม่แต่ละบุคคล ควบคู่กับการเพิ่มโอกาสต่อยอดการรับราชการทหารในอนาคต

นอกจากนี้ กองทัพบกมุ่งสร้างทักษะอาชีพให้ทหารกองประจำการเข้าสู่ตลาดแรงงานในภาคเศรษฐกิจของประเทศ มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับบริษัทเอกชนชั้นนำเพื่อรับทหารกองประจำการเข้าเป็นพนักงาน ทำให้ทหารมีอาชีพทันทีหลังปลดประจำการ กว่า 13,000 อัตราทั่วประเทศ เพราะกองทัพบกตระหนักดีว่า การฝึกฝนและพัฒนาทหารกองประจำการ ถือเป็นการสร้างคนให้กับประเทศชาติ

กองทัพบกจึงขอเชิญชวนผู้เข้ารับการตรวจเลือกในปีนี้ พิจารณาข้อมูล และสมัครเป็นทหารกองประจำการได้ตลอดห้วงของการตรวจเลือกนี้ สอบถามรายละเอียดได้ที่หน่วยสัสดีเขต/อำเภอ หรือกองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน.

คุณกำลังดู: ทบ.ชวนชายไทยใจถึง สมัครรับใช้ชาติ ห้วงเกณฑ์ทหาร 1-20 เม.ย.นี้

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด