ทช.จัดตั้ง "อุทยานการเรียนรู้ใต้ทะเลเขาหลัก" เสริมการท่องเที่ยว จ.พังงา

ทช.จัดตั้ง "อุทยานการเรียนรู้ใต้ทะเลเขาหลัก" เสริมการท่องเที่ยว จ.พังงา

"กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง" จับมือ "มูลนิธิรักษ์เขาหลัก กองทัพเรือ" จัดตั้งอุทยานการเรียนรู้ใต้ทะเลเขาหลัก พร้อมสร้างแหล่งเรียนรู้ เพิ่มจุดดำน้ำ เสริมศักยภาพการท่องเที่ยวทางทะเล จ.พังงา

ดร.พรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เผยว่า พื้นที่เขาหลัก จ.พังงา มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีความสวยงาม ประกอบด้วยชายหาด น้ำทะเลที่ใสสะอาด และแนวปะการังซึ่งมีความสำคัญต่อระบบนิเวศ และการท่องเที่ยวดำน้ำของจังหวัด นอกจากนี้ เขาหลักยังเป็นจุดเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวอื่นในจังหวัดอันดามันตอนบน ระนอง ภูเก็ต และอ่าวพังงา เป็นทางผ่านไปสู่แหล่งท่องเที่ยวดำน้ำที่มีชื่อเสียงติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก ซึ่งหมู่เกาะสิมิลัน เกาะสุรินทร์ ในแต่ละปี จะมีนักท่องเที่ยวเข้าไปจำนวนมาก จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะส่งผลกระทบกับแนวปะการัง

ด้วยเหตุนี้เอง จึงเป็นที่มาของแนวคิดในการสร้างแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มจุดดำน้ำ เพื่อลดจำนวนนักท่องเที่ยวในพื้นที่ดังกล่าว และเป็นแหล่งท่องเที่ยวจุดดำน้ำแห่งใหม่ กรม ทช.จึงได้ร่วมกับจังหวัดพังงา มูลนิธิรักษ์เขาหลัก กองทัพเรือ ผู้ประกอบการ และผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ จัดสร้างอุทยานการเรียนรู้ใต้ทะเลเขาหลักขึ้น ในปี 2556 โดยนำเรือรบที่ปลดประจำการ เรือ ต.13 มาจัดวางเริ่มต้น ต่อมาจัดวางปะการังเทียมล้อมรอบ นำยุทโธปกรณ์ที่ไม่ใช้แล้ว ประติมากรรมต่างๆ มาจัดวางเพิ่ม เพื่อลดผลกระทบจากการดำน้ำต่อแนวปะการัง เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติใต้ทะเล เพิ่มจุดดำน้ำ เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดพังงา

กระทั่งวันที่ 22 เม.ย. 66 นับเป็นนิมิตหมายอันดี จัดพิธีเปิดอุทยานการเรียนรู้ใต้ทะเลเขาหลัก จังหวัดพังงา ภายใต้โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลไทย ในพระดําริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยมี นางสาวนิรชา บัณฑิตย์ชาติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน ในการนี้ นายสมพงศ์ ดาวพิเศษ ประธานมูลนิธิรักษ์เขาหลัก พร้อมด้วย พลเรือตรีภุชงค์ รอดนิกร เสนาธิการทัพเรือภาคที่ 3 และ นายอุกกฤต สตภูมินทร์ ผู้อํานวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ตลอดจนผู้บริหารในสังกัดกรม ทช. ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ ผู้แทนภาคเอกชน นักดำน้ำอาสาสมัคร นักท่องเที่ยว ประชาชนในพื้นที่ และสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 100 คน ณ บริเวณสถานที่จัดกิจกรรม โรงแรมลาฟลอร่า เขาหลัก ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา อุทยานฯ ใต้ทะเลเขาหลัก เป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก และวัสดุอุปกรณ์ที่นำไปจัดวาง มีสัตว์น้ำและสิ่งมีชีวิตเข้าไปอาศัยจำนวนมาก มีปะการังธรรมชาติมากถึง 42 ชนิด ปลาและสัตว์น้ำอื่นๆ มากกว่า 117 ชนิด มีความสมบูรณ์และสวยงาม เป็นที่ตื่นตาตื่นใจแก่นักท่องเที่ยว โดย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ได้ทรงเสด็จมาดำน้ำในพื้นที่ และทรงเห็นว่าเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตามแนวพระดำริในการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความยั่งยืน จึงรับสั่งให้กรม ทช.นำเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งภายใต้โครงการอนุรักษ์ปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลไทยในพระดำริฯ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันดำเนินการให้มีความต่อเนื่อง และเป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างเต็มความสามารถ พื้นที่อุทยานการเรียนรู้ใต้ทะเลเขาหลัก มีประมาณ 1 ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างฝั่ง 6 กิโลเมตร ที่ระดับความลึกเฉลี่ย 17 เมตร มีนักท่องเที่ยวเข้าไปดำน้ำ 80-100 คนต่อวัน เป็นแหล่งทำประมงของประชาชนในพื้นที่ โดยที่ผ่านมา อุทยานฯ ยังไม่มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้รับทราบทั่วไป และ กรม ทช.ได้เสนอกิจกรรมเปิดอุทยาการเรียนรู้ใต้ทะเลเขาหลัก เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในห้วงวันคล้ายวันประสูติของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา วันที่ 8 ม.ค. ที่ผ่านมา

ทางด้าน นางสาวนิรชา บัณฑิตย์ชาติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวในนามประชาชนชาวจังหวัดพังงา หน่วยงาน และผู้ร่วมดำเนินโครงการอุทยานการเรียนรู้ใต้ทะเลเขาหลัก จ.พังงา ว่า ตนรู้สึกปลาบปลื้มที่ได้ร่วมพิธีเปิดอุทยานการเรียนรู้ใต้ทะเลเขาหลัก ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างยิ่ง ที่ทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล ในพื้นที่จังหวัดพังงา และรับอุทยานการเรียนรู้ใต้ทะเลเขาหลัก อยู่ภายใต้โครงการอนุรักษ์ปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลไทยในพระดำริฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมรับสนองพระดำริ และจะดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายของโครงการ จากคำกล่าวรายงาน ถือว่าจังหวัดพังงาโชคดีที่มีอุทยานการเรียนรู้ใต้ทะเล ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวดำน้ำ

นายสมพงศ์ ดาวพิเศษ ประธานมูลนิธิรักษ์เขาหลัก กล่าวว่า เขาหลักเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดพังงา เรามีชายหาดที่ยาวเกือบ 2 กิโลเมตร มีน้ำทะเลที่ใสสะอาด และแนวปะการังที่สวยงาม มีความสำคัญต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงา เขาหลักในปี 2565 มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้ามาประมาณ 1 ล้านคน สร้างรายได้ให้กับประชาชนในจังหวัดและประเทศ ประมาณ 6,900 ล้านบาท จึงเป็นที่มาในการสร้างอุทยานการเรียนรู้ใต้ทะเลเขาหลัก โดยความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ส่วนตัวถือว่าพื้นที่แห่งนี้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ เนื่องจากเดิมเป็นพื้นทะเลโล่งๆ ไม่มีปะการังหรือสิ่งมีชีวิต และไม่มีกิจกรรมท่องเที่ยว รวมถึงต้องใช้สรรพกำลัง ใช้ความพยายามร่วมกันอย่างที่สุดให้เกิดขึ้นมา แต่วันนี้ในพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตร ได้กลายเป็นระบบนิเวศใต้ทะเลที่มีความหลากหลาย

อย่างไรก็ตาม จากการสำรวจล่าสุดของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พบว่ามีปะการัง สัตว์น้ำ และสิ่งมีชีวิตต่างๆ มากถึง 150 ชนิด เข้ามาอยู่อาศัย มีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกลงไปเยี่ยมชมแล้วเกิดความประทับใจ ดังนั้น พื้นที่แห่งนี้พร้อมแล้วที่จะเปิดอย่างเป็นทางการ สำหรับต้อนรับนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนเขาหลัก ในการลงไปเยี่ยมชม ศึกษา เรียนรู้ระบบนิเวศของสิ่งมีชีวิต พร้อมทั้งให้ทุกคนมีความสุขกับกิจกรรมดำน้ำใต้ทะเล ที่ผ่านมาอาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก วันนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นอย่างเป็นทางการ จึงอยากเชิญชวนทุกท่านที่มาเขาหลัก ลงไปเยี่ยมชมใต้ท้องทะเล และฝากประชาสัมพันธ์ช่วยกันดูแลท้องทะเลให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สมบูรณ์ คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก เข้ามาดำน้ำชมความสวยงามของระบบนิเวศใต้ทะเลเขาหลัก จ.พังงา อีกด้วย.

คุณกำลังดู: ทช.จัดตั้ง "อุทยานการเรียนรู้ใต้ทะเลเขาหลัก" เสริมการท่องเที่ยว จ.พังงา

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด